google-site-verification=2zAgfNYDsCI_enPauEzagj_aniNihhSk_pVhuHutTUk น้ำมันถังเดียว เที่ยวไกลกว่า 1,405 กิโลเมตร
ReadyPlanet.com
น้ำมันถังเดียว เที่ยวไกลกว่า 1,405 กิโลเมตร

 น้ำมันถังเดียว เที่ยวไกลกว่า 1,405 กิโลเมตร

         อีซูซุ หรือจะพูดให้ถูกก็ต้องเรียกว่า ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการบอกย้ำแก่ผู้บริโภคต่อเนื่องกันมานานนับสิบปีว่า  อีซูซุ คือรถยนต์ยี่ห้อเดียวที่คนอยากได้รถยนต์ประหยัดน้ำมันต้องนึกถึง เพราะไม่ว่า อีซูซุ หรือตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จะจัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดใดๆ ขึ้นมากี่ประเภทก็ตาม แต่กิจกรรมที่บอกถึงความเป็นรถยนต์ประหยัดน้ำมันนั้น อีซูซุไม่เคยหยุดว่างเว้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหาอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือจะเป็นการขับเพื่อทดสอบดูว่าหลังจากเติมน้ำมันเต็มถังแล้ว รถยนต์ของอีซูซุจะขับไปได้ไกลขนาดไหน

                 โดยมีเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี ทั้งเส้นทางในประเทศไทยและเส้นทางในต่างประเทศ  ที่สำคัญก็คือการขับในลักษณะดังกล่าวเกือบทุกครั้ง อีซูซุ จะใช้คนที่เป็นลูกค้าของอีซูซุอยู่แล้วมาทำหน้าที่  โดยลูกค้าของอีซูซุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่ใช้รถยนต์อีซูซุในชีวิตประจำวันจริงๆ ทั้งสิ้น  ไม่ได้ใช้นักขับแข่งประหยัดแบบมืออาชีพมาเป็นผู้ทำหน้าที่ขับแต่อย่างใด เช่นเดียวกันกับครั้งนี้ ที่อีซูซุ จัดให้มีการทดสอบการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้รถยนต์ อีซูซุ เครื่องยนต์ใหม่ขนาด 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ จำนวนทั้งหมด 5 คัน มีทั้งแบบเกียร์ธรรมดาและแบบเกียร์อัตโนมัติ และได้เลือกเส้นทางในประเทศจีนเป็นเส้นทางสำหรับการทดสอบ มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ นครคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน และไปสิ้นสุดที่ นครกวางโจว ในมณฑลกวางตุ้ง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,405 กิโลเมตร โดยคณะกรรมการควบคุมการทดสอบและระเบียบปฏิบัติต่างๆ มาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมทั้งยังมีสื่อมวลชนร่วมเป็นกรรมการสักขีพยานอีก 3 ท่านด้วยกัน คือ

คุณพินิต ทองสุก

คุณศุภชัย ศาสนจรรยา

คุณสมศักดิ์ มีลือการ

รายชื่อผู้ขับซึ่งทั้งหมดเป็นลูกค้าผู้ใช้งานจริงของ อีซูซุ อยู่แล้วประกอบไปด้วย

1. คุณอาคม มหิธิธรรมธร                                               6. คุณคณิต แผลงวิชา

2. คุณธเรศ บุญชลากุลโกศล                                        7. คุณอุดม ทรงศรีสวัสดิ์

3. คุณธรรมนูญ ประเสริฐรัตนากร                                   8. คุณสราวุธ ประคองใจ

4. คุณสุภาพ นิลเพ็ชร์                                                    9. คุณสุเทพ เอี่ยมสำอางค์

5. คุณสินชัย ปิตะโหตะระ                                              10. คุณปัญญา เจนประเสริฐ

โดยผู้ขับทั้ง 10 ท่านจะจับฉลากเสี่ยงทายว่าใครจะขับรถคันไหนและคู่กับใคร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกท่านมากที่สุด ผลปรากฏว่า ผู้ขับหมายเลข 1 และ หมายเลข 2 ได้ขับรถ อีซูซุ ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์  4 ประตู เกียร์ธรรมดา, ผู้ขับหมายเลข 3 และ หมายเลข 4 ขับรถ อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู เกียร์อัตโนมัติ, ผู้ขับหมายเลข 5 และ หมายเลข 6 สลับกันทำหน้าที่ขับในรถอีซูซุ ดีแมคซ์ 4 ประตู เกียร์ธรรมดา, ผู้ขับหมายเลข๗ และ ผู้ขับหมายเลข 8 สลับกันขับในรถ อีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็ป 2 ประตู เกียร์ธรรมดา และสองท่านสุดท้ายคือผู้ขับหมายเลข 9 และ ผู้ขับหมายเลข 10 ทำหน้าที่สลับกันขับบนรถ อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค เกียร์ธรรมดา

ก่อนจะออกเดินทางจาก นครคุนหมิง คณะอาจารย์ผู้ควบคุมและสื่อมวลชนสักขีพยาน ได้ร่วมกันทำการปิดผนึกสวิทช์ควบคุมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ เพราะมีข้อกำหนดว่าห้ามทำการปิดเครื่องปรับอากาศอย่างเด็ดขาด รวมถึงปิดผนึกบริเวณฝาถังน้ำมันเพื่อป้องกันการแอบเติมน้ำมันอีกด้วย และทุกเย็นเมื่อเดินทางไปถึงจุดพักประจำแต่ละวันเรียบร้อยแล้ว คณะอาจารย์และสื่อมวลชนสักขีพยาน ยังต้องทำการตรวจสอบตราผนึกทุกจุดนั้นอย่างเข้มงวดอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกันกับก่อนที่จะออกเดินทางทุกวันตอนเช้าด้วยเช่นกัน

วันแรกของการเดินทางจากนครคุนหมิง เริ่มต้นด้วยอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิประมาณ 12 องศา ในตอนเช้าที่ทำการออกเดินทางพร้อมทั้งมีฝนพรำเกือบตลอดทางไปจนถึงเมือง ไป๋ซื่อ ใกล้ชายแดน จีน / เวียดนาม รวมระยะทางวันแรก  578 กิโลเมตร ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ถัดมาวันที่สองอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นแต่ฟ้าในช่วงเช้าก็ยังครึ้มอยู่บ้าง จากเมืองไป๋ซื่อ ไปจนถึง เมืองหลัวติ้ง รวมระยะทาง 599 กิโลเมตร และวันที่สามซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางทดสอบในครั้งนี้ ระยะทางสั้นที่สุดกว่าทุกวัน แต่ต้องฝ่าฟันการจราจรที่ติดขัดของนครกวางโจวมากกว่าทุกวันเช่นกัน จุดหมายปลายทางอยู่ที่ เอเชี่ยนเกมส์ ปาร์ค ใจกลางนครกวางโจว ระยะทางวันนี้เพียงแค่ 228  กิโลเมตรเท่านั้น เมื่อสิ้นสุดการเดินทางด้วยระยะทางรวม 1,405 กิโลเมตร และผ่านการตรวจสภาพทุกด้านจากคณะอาจารย์ผู้ควบคุมและสื่อมวลชนสักขีพยานแล้ว ผลปรากฏว่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยของรถยนต์ทั้ง 5 คันอยู่ที่ 22.40 กิโลเมตร ต่อ ลิตร โดยใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่มากกว่า 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของแต่ละคันมีดังต่อไปนี้คือ

รถหมายเลข 1 อีซูซุ ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เกียร์ธรรมดา 21.89 กิโลเมตร ต่อ ลิตร

  รถหมายเลข 2 อีซูซุ ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เกียร์อัตโนมัติ 20.60 กิโลเมตร ต่อ ลิตร

รถหมายเลข 3 อีซูซุ ดีแมคซ์ 4 ประตู 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เกียร์ธรรมดา 24.38 กิโลเมตร ต่อ ลิตร

รถหมายเลข 4 อีซูซุ ดีแมคซ์ สเปซแค๊ป 2 ประตู 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เกียร์ธรรมดา 23.33 กิโลเมตร ต่อ ลิตร

รถหมายเลข 5 อีซูซุ ดีแมคซ์ สปาร์ค 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เกียร์ธรรมดา 21.78 กิโลเมตร ต่อ ลิตร

 
SPECIAL REPORT

60 YEARS MITSUBISHI MOTORS IN THAILAND
“มิตซูบิชิ ไทรทัน ออนทัวร์” คาราวานสุดยิ่งใหญ่ทั่วทุกภูมิภาค สำหรับผู้รักรถกระบะโดยเฉพาะ
ออกนอกกรอบจาก One Man Show ผันตัวมาจับธุรกิจร่วมทุน...สู่ Mitsu Ultimate
Newton Motor Group ทุ่มงบลงทุนธุรกิจแบรนด์ใหม่ กับโชว์รูม
Mercedes-AMG Circuit Experience” สัมผัสประสบการณ์แรง เร้าใจ จาก “เบนซ์ไพรม์มัส
Metro LIFE ฉีกทุกรูปแบบเดิมๆ พลิกโฉม... โชว์รูมมิตซูบิชิรูปแบบใหม่ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมือง
ไทยธาดา มอเตอร์ (สาขานครนายก) : ความสำเร็จครั้งใหม่ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยโชว์รูมดีไซน์ที่ได้มาตรฐาน
ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของโชว์รูมมาตรฐาน 3S กับ... มิตซู พระนคร ออโต้
คุยกับ ธนพจน์ สุวรรณรัตน์ แห่ง มิตซู เอส.พี.กรุ๊ป กับการสร้างธุรกิจให้เติบโตจากรุ่นสู่รุ่น
มองธุรกิจผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผ่าน เอเบิล มอเตอร์ส
คุยเรื่องธุรกิจแบบก้าวต่อก้าว กว่าจะเป็น ...Mitsu Impression
บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด จัดทริปสำหรับลูกค้าคนพิเศษ ‘เอ็กซ์คลูซีฟ ทริป เอ็มจีซี-เอเชีย ออโต้ เฟสต์ 2020’
สมาร์ทเอสยูวี ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคน
ปัญหาที่พบเจอในการทำธุรกิจรถยนต์มือสอง
บางคนดำเนินธุรกิจด้วยผลกำไร แต่สำหรับผมดำเนินธุรกิจด้วยความพึงพอใจของลูกค้า #ทำรถให้ดีไปเลย
การยกระดับมาตรฐานในการดูแลและให้บริการของรถมือสอง
เริ่มต้นจากศูนย์ สู่ธุรกิจรถยนต์มือสอง
ธุรกิจแบบยั่งยืนสำหรับรถยนต์มือสอง ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินตัว
ท้าพิสูจน์ปอร์เช่ 911 สมรรถนะโดดเด่นไม่แพ้ใครใน Porsche 911 Roadshow
Volvo Driving Experience การทดสอบสมรรถนะครั้งสำคัญ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Protect What Matters, Drive Your Desire”
ฟอร์ด จัดทริปสุดพิเศษนำสื่อมวลชนสัมผัสประสบการณ์ขับขี่สุดเร้าใจ กับ ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ บนเส้นทางสุดหฤโหดในเวียดนาม
BMW 7 Series เปลี่ยนทุกสัมผัสด้วยผลงานระดับ Masterpiece
MERCEDES-BENZ THE A-CLASS SALOON
ความแตกต่าง จุดเด่นสำคัญของธุรกิจรถยนต์มือสอง
ธุรกิจรถยนต์มือสองในมุมมองของผู้หญิง
ยามาฮ่าเชิญสื่อมวลชนเปิดประสบการณ์การขับขี่ท่องเที่ยว Yamaha Automatic Press Toruing Trip @ สวนผึ้ง
BMW ดึง "ฮันส์ ซิมเมอร์" ร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งเสียงให้กับ BMW Vision M NEXT
รถคลาสสิกสุดร้อนแรง BMW 530 MLE จะกลับมาซิ่งอีกครั้ง
ฟอร์ด ประเทศไทย นำทัพสื่อมวลชนพิสูจน์สุดยอดความแกร่ง ของฟอร์ด เรนเจอร์ เพื่อพิชิตภารกิจสุดท้าทาย กับทริป “Mission Possible”
สัมภาษณ์ 54 นิวัฒน์ - เส้นทางก้าวสู่ ผู้ประกอบการรถมือสอง
สัมภาษณ์รถมือสอง วิสารออโต้คาร์ - "การเปลี่ยนแปลง"
สัมภาษณ์ The One - "ความใส่ใจในการบริการ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของธุรกิจรถยนต์มือสอง"
หนึ่งวันสบายๆ One Day Trip with Subaru Forester
“อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 33 ณ โรงเรียนด่านอุดมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดประสบการณ์ใหม่ ไปกับรถยนต์ 11 ที่นั่ง New MG V80 “Let’s Move”
อีซูซุสนับสนุนทีมเบสบอลยุวชนทีมชาติไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เตรียมสู้ศึกเบสบอลที่ประเทศเกาหลีใต้
SAIC Global Trip 2019 สัมผัสนวัตกรรมยานยนต์สุดล้ำจาก MG ณ เซี่ยงไฮ้
BIMMERMEET 3 รวมพลคนรัก BMW อย่างยิ่งใหญ่ ดังไกลระดับโลก
สัมภาษณ์รถมือสอง โย รัชดา
มารู้จักกับ "ตลาดรถมือสอง"
‘ซูซูกิ จัดกิจกรรม The Leisure Journey with Suzuki CIAZ เติมฝัน สร้างสุข พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำ อีโคคาร์ ซีดาน
อีซูซุเดินหน้าสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 31
อีซูซุเดินหน้าสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แก่โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา เป็นแห่งที่ 30
มาสด้าเตรียมส่ง Mazda CX-8 รุ่นใหม่เข้ามาจำหน่ายในเมืองไทย เร็วๆ นี้
“โตโยต้า มอเตอร์ สปอร์ต 2018” สนาม 3 ระเบิดความมันส์ ณ ริมหาดบางแสน จ.ชลบุรี ครั้งแรกกับการรวมพล รถแต่งรีโว่ ริมหาดบางแสน ใน “Revo Racing Mania”
อีซูซุคาราวานสัญจร 2018 พาล่องใต้ 4 จังหวัด...สัมผัสอันซีนไทย
“อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ปีที่ 6 สานต่อ “น้ำใจ” ส่งมอบ “น้ำสะอาด” แห่งที่ 29 ในจังหวัดอุทัยธานี
อีซูซุชวนเที่ยวทริปเฮลตี้อิ่มสุขภาพดีกับ New Isuzu X Series
ขับสนุกปลอดภัยไปกับมิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท ใหม่
ปิดท้ายโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง” ณ ริมทะเลฝั่ง จังหวัดระนองกับผู้ประกอบการกาแฟอันโด่งดัง
Honda ชวนขับ CR-V ทดสอบบนเส้นทางท้าทายจินตนาการ “ไทย-กัมพูชา-ลาว”
ทดสอบก่อนใคร Mazda CX-5 ที่มาเลเซีย ก่อนเข้าไทยกลาง พ.ย. นี้!!!
อีซูซุคาราวานสัญจร 2560 เส้นทางที่ 4 เยือนสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ เที่ยวชมธรรมชาติความงามในเส้นทางพิจิตร - พิษณุโลก
อีซูซุดำเนินต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 27 ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.พิษณุโลก
อีซูซุส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด แก่โรงเรียนบ้านห้วยหว้า จ.ชัยภูมิ เป็นแห่งที่ 26 ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”
อีซูซุจัดคาวานสัญจร 2017 ท่องเที่ยวประเทศแห่งอารยธรรม...กัมพูชา
ท้าทุบสถิติด้วยทริปสุดหฤโหด ด้วยอีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ วิ่งทั้งวัน! ทั้งคืน! ไม่ดับเครื่อง!
MAZDA DNA SKYACTIVE CARAVAN เดินทางผ่าน EAST-WEST ECONOMIC CORRIDOR รวมระยะทางกว่า 2,900 กิโลเมตร
อีซูซุสานต่อโครงการ “พลังดี...เปลี่ยนโลก” นำคาราวานบุกสู่โรงเรียน ตชด. บ้านทิไล่ป้า สังขละบุรี
อีซูซุส่ง “อีซูซุดีแมคซ์” ระเบิดความมันส์ท้าประลองความเร็วฮอตที่สุดแห่งปี ในงาน “Isuzu Race Spirit 2016” รอบชิงชนะเลิศ
ฉีกกฎพริตตี้ ไม่โป๊แต่น่ามอง ในงาน มอเตอร์ เอ็กโป ครั้งที่ 33 article
อีซูซุประกาศศักดิ์ศรีมวยไทยบนสังเวียนง้อไบ๊ ใน THAI FIGHT 2016
มาสด้าพาทดสอบสมรรถนะ Mazda CX-3 และ Mazda CX-5 เครื่องยนต์มาตรฐานโลก ลุย 7 เส้นทางจากกรุงเทพฯ-สู่รัสเซีย article
Nissan เปิดศึกดวลความเร็วในการแข่งขัน ซูเปอร์ จีที 2016
โตโยต้า เปิดศึกระเบิดความมันส์ ในศึก “บุรีรัมย์ ซุปเปอร์ จีที 2016”
อีซูซุพาล่องใต้ ขับรถเลาะริมอ่าวไทย กับ “อีซูซุคาราวานสัญจร 2559” เส้นทางที่ 4 ชุมพร –เพชรบุรี
โตโยต้า เปิด “ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล” แหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน article