google-site-verification=2zAgfNYDsCI_enPauEzagj_aniNihhSk_pVhuHutTUk ตำรวจมีสิทธิ์ปรับหรือไม่
ReadyPlanet.com


ตำรวจมีสิทธิ์ปรับหรือไม่


เรียนถามอาจารย์เรื่อง การต่อภาษีรถยนต์ครับ ตรงไหนรถวิ่งสะดวก ตำรวจชอบออกมาตั้งด่าน ทำให้รถติด แล้วก็ตรวจป้ายสี่เหลี่ยม (เมื่อก่อนเราเรียกป้ายวงกลม แต่เดี๋ยวนี้มันสี่เหลี่ยมแล้ว) ว่าขาดการต่อทะเบียนหรือไม่ ผมสงสัยว่า ตำรวจมีสิทธิ์ตรวจหรือเปรียบเทียบปรับหรือไม่ เพราะถ้าเราขาดการต่อทะเบียนเราก็ถูกขนส่งปรับอยู่แล้ว ถ้าไม่มีสิทธิ์ ผมขอทราบข้อกฏหมายครับ งานนี้มีเฮแน่ผู้ตั้งกระทู้ ทรงธรรม :: วันที่ลงประกาศ 2011-06-20 23:31:14 IP : 58.9.47.234


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความเห็นที่ 1 (3298409)

หามาให้แล้วครับ

 ข้อกฎหมาย พ.ร.บ.รถ ยนต์ 2552

มาตรา ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว แต่ยังมิได้เสียภาษีประจำปีสำหรับรถนั้นให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด

บทลงโทษ  มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 

มาตรา ๓๒ เจ้าของรถมีหน้าที่เสียภาษีประจำปี

ภาษีประจำปีให้เสียล่วงหน้าคราวละหนึ่งปี ถ้ามิได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดให้เจ้าของรถนั้นชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

เงินเพิ่มตามมาตรานี้ให้ถือเป็นเงินภาษี

รถที่ได้เสียภาษีประจำปีสำหรับปีใด ถ้าเปลี่ยนเจ้าของรถ เจ้าของใหม่ไม่ต้องเสียภาษีประจำปีในปีนั้นอีก

อันนี้หรือเปล่าที่พี่เข้าใจว่าขนส่งฯปรับ แต่มิใช่ค่าปรับเป็นการเสียเพิ่ม ผู้ฝ่าฝืน ม.32 ไม่มีบทลงโทษครัย 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น pol วันที่ตอบ 2011-06-21 00:37:52 IP : 14.207.206.10


ความเห็นที่ 2 (3298543)

ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะมีกระบวนความคิดเช่นนี้  ทำผิดก็อย่าเรียกร้องสิทธิในสิ่งที่ตนไม่มี และยิ่งน่าอายอย่างยิ่งที่แสดงความโอหังที่สะท้อนจากความโง่เขลา  หาเรื่องบนตรรกะที่ขัดแย้ง ตำรวจทำถูกหรือไม่  เหมาะสมหรือเปล่าเป็นอีกเรื่อง  แต่มิใช่ความคิดอันธพาลแบบนี้ คนในบอร์ดนี้ไม่มีนิสัยเช่นนี้นะครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อริสโตต้น วันที่ตอบ 2011-06-21 22:50:37 IP : 58.8.192.201


ความเห็นที่ 3 (3298671)

 กฏหมาย เค้าว่าไว้ชัดเจนมากครับ    ที่นี้ถ้าภาษีรถขาดต่อล่ะก็งานใหญ่ นอกจากจะโดนใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรแล้ว อาจจะโดนบล็อกไม่ให้ต่อภาษีอีกถ้าไม่เสียค่าปรับที่ สน. ก่อน  ถ้าสมมติเสียค่าปรับที่ สน.แล้ว ก็ต้องมาเสียค่าปรับที่ขนส่ง อิก แต่ขนส่งค่าปรับเดี๋ยวถูกแล้วครับแต่อย่าได้ขาดต่อจะดีที่สุด ฉะนั้นถ้าคุณคิดจะขับรถก็ขอให้ปฏิบัติตามกฏที่เค้าได้วางไว้ให้  

ผมอ้างอิงจาก http://www.trafficpolice.go.th/fine2.php   ศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนนะครับว่ากฏหมายเค้าว่าไว้อย่างไร  ถ้า ตร. ยัดข้อหาก็ว่าอิกเรื่อง แต่ถ้าเราไม่ผิดหรือไม่ผิดอะไร ก็เค้าปล่อยผ่าน

 

ข้อหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายที่ควรทราบ

2. ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2537)

ลำดับ

ข้อหาหรือฐานความผิด

อัตราโทษ

1

ใช้รถไม่จดทะเบียน

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

2

ใช้รถไม่เสียภาษีประจำปีภายในเขตกำหนด

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

3

ใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษี

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

4

ใช้รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

5

ใช้รถที่มีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

6

เปลี่ยนแปลงสีของรถผิดจากที่จดทะเบียนไว้

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

7

เปลี่ยนปลงตัวรถหรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดจากไปที่ จดทะเบียน

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

8

ขับรถยนตร์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (รถป้ายแดง) ระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เวลากลางคืน) โดยไม่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

9

ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถ

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

10

ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถที่จะแสดงได้ทันที (เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถตาม)

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

11

ขับรถไม่มีสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถที่จะแสดงได้ทันที

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

12

ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

13

รับจ้างรถบรรทุกคนโดยสาร โดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกิน 7 คน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

14

ขับรถระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

15

ใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถ อีกคันหนึ่ง

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น 911 วันที่ตอบ 2011-06-22 21:49:03 IP : 125.24.133.82


ความเห็นที่ 4 (3298836)

 สำหรับกระทู้ที่ท่านถาม  น่าจะเข้าใจผิดสงสัยว่าเป็นปรับซ้ำซ้อนระหว่าง ตร.และขนส่งหรือไม่  อันต้องแยกประเด็นให้ถูก รถที่ขาดต่อภาษี ตร.เจอจับปรับ ตามพ.ร.บ.รถยนต์ ม.6 ได้ทุกครั้งที่พบ ไปจนกว่าจะต่อภาษีให้เรียบร้อย  ส่วนที่ขนส่งจะให้เราเสียเพิ่มตามอัตรา กฏหมายกำหนด มันคนละเรื่องกัน  ความเห็นที่ 2 นั้นหยามกันเกินไป  3,4  ขอบคุณทีแนะได้ที่มีประโยชน์

ผู้แสดงความคิดเห็น pol วันที่ตอบ 2011-06-24 12:49:54 IP : 14.207.190.35


ความเห็นที่ 5 (3298940)

โดยหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาแล้วจะยึดหลัก "ไม่มีบุคคลใดเดือดร้อนซ้ำสองจากการกระทำเพียงครั้งเดียว" เมื่อคุณถูกลงโทษแล้ว คุณจะไม่ถูกลงโทษซ้ำอีก กรณีของค่าปรับ กับ เงินเพิ่ม มิใช่การลงโทษซ้ำซ้อนให้คุณเดือดร้อนถึงสองครั้ง แต่ค่าปรับและเงินเพิ่มมีความแตกต่างกันดังนี้

ค่าปรับ เป็นโทษทางอาญา มีเจ้าพนักงานที่รักษาการตามพรบ.นั้นๆ(ในที่นี้คือพรบ.รถยนต์) เป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ หรือหากไม่ยอมปรับคุณก็ต้องไปขึ้นศาลชำระความกัน วัตถุประสงค์ของเรื่องนี้คือ การลงโทษ ให้หลาบจำ

เงินเพิ่ม มิใช่โทษทางอาญา วัตถุประสงค์ของเงินเพิ่มนั้นมิได้อยู่ที่การลงโทษ แต่เป็นเรื่องของค่าเสียโอกาสที่รัฐจะได้รับเงินในเวลาที่กำหนด(ในที่นี้คือกำหนดเวลาต่อทะเบียน) สมมติตัวอย่างนี้ครับ หากรัฐไม่ได้เงินภาษีของคุณ รัฐก็จะต้องไปกู้เงินแหล่งอื่นนำมาใช้จ่าย ซึ่งรัฐต้องเสียดอกเบี้ยนับตั้งแต่ครบกำหนดระยะเวลาชำระภาษีถึงระยะเวลาที่คุณชำระภาษีเสร็จ ดอกเบี้ยส่วนนี้เอง ที่รัฐขอเก็บเพิ่มจากคุณในรูปแบบเงินเพิ่ม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขับ estate เก่าๆ วันที่ตอบ 2011-06-25 05:46:27 IP : 183.89.97.121


ความเห็นที่ 6 (3299042)

ขอบคุณมากครับคุณ pol, คุณ 911, คุณ ขับ estste เก่าๆ

ผมได้ความรู้มากครับ จาก คห ที่มีสาระและประโยชน์

ผมแค่อยากทราบเท่านั้นเอง เพราะผมไม่ถึงขนาดขับอย่างเดียวไม่เหลียวแลการต่อทะเบียน

หรอกครับ เดี๋ยวนี้ต่อง่ายมากอย่างที่คุณ....ว่า

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรงธรรม วันที่ตอบ 2011-06-25 22:32:52 IP : 115.87.133.246


ความเห็นที่ 7 (3363590)

 ถ้ารถทำการต่อภาษีแล้วยังไม่ได้ป้่ายมา เป็นช่วงระหว่างรอป้ายตำรวจสามารถจับแล้วปรับได้หรือไม

ผู้แสดงความคิดเห็น ฺ.... วันที่ตอบ 2013-04-12 20:56:41 IP : 171.4.191.179


ความเห็นที่ 8 (3366327)

 

แต่บางครั้งกฎหมายก็อาจเป็นช่องทางให้ตำรวจมากไปไม่รู้ว่าเราจะไปตรวจสอบเงินค่าปรับที่ผู้ใช้รถทุกชนิดที่ผิดกฎหมายเสีย   ให้กับสถานีตำรวจนั้นเป็นยอดจริงหรือเปล่าที่ส่งให้การคลัง  เวลาพวกเราโดนเรียกตรวจ พูดง่ายๆต้องโดน   อย่างน้อยหนึ่งกระทง  ไม่เคยเลยจะผ่อนผัน   แค่ไม่ได้เอาป้ายวงกลมมาติดก็เอาแล้ว   คนส้อนไม่สวมหมวกก็โดน

ป้องกันให้เขาหรือช่องทางในการหาเงิน  ของกรมตำรวจ  หรือเพราะคนขับขี่เขาเต็มใจแม้นอุบัติเหตุจะเกิดจริงๆหมวกกันน๊อกก็เอาไม่อยู่ลอก

ผู้แสดงความคิดเห็น จากคนโดนตลอด โง่มังหรีไม่เข้าใจ วันที่ตอบ 2013-05-19 14:58:00 IP : 110.49.235.79


ความเห็นที่ 9 (3366580)

 เจ้าพนักงานตามพรบ.รถยนต์คือ เจ้าพนักงานกรมการขนส่งเเละเจ้าพนักงานตำรวจ มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้

หากมีเวลาก็อ่านตามลิงค์นี้ได้ http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/H1/2522.html#1

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรถคอคน วันที่ตอบ 2013-05-22 21:19:22 IP : 110.49.249.6


ความเห็นที่ 10 (3366585)

ถ้ามั่นใจว่าไม่ผิดไม่รับใบสั่งก็ได้ไม่มีใครบังคับ บอกเลยครับปฎิเสธข้อกล่าวหา ขอให้การในชั้นศาล ตร.จะเชิญตัวไปโรงพัก และปล่อยตัวชั่วคราวมาหลังรับทราบข้อกล่าวหา แต่ไม่มีอำนาจขังคุณแน่นอน  ส่วนมากที่เรียกแล้วต้องโดนเนี้ย มันมีผิดจริงๆ นั่นแหละ  หรือถ้ามั่นใจว่าโดนยัดข้อหาชัวร์แจ้งความ 157 ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ได้ 

ถ้าตำรวจออกใบสั่ง และคุณไปเสียค่าปรับแล้วก็ถือว่ายอมรับข้อกล่าวหา ทำตามกระบวนการไป เขาก็ออกใบเสร็จรับเงินสตช.ให้ ส่วนแบ่งก็ว่าไปตามระเบียบ ก็ตรงไปตรงมา 

       ทำผิดก็ยอมรับผิด ไม่ใช่ผิดมาแล้วมาแถ หมวกกันน็อกใส่ไมเกิดประโยชน์บ้าง ถ้ามั่นใจว่าไม่ควรต้องใส่ก็ไปล่าชื่อมาแก้กฎหมาย 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขับ estate เก่าๆ วันที่ตอบ 2013-05-23 01:07:23 IP : 223.205.194.188


ความเห็นที่ 11 (3366595)

อยู่ที่วิจารณญาณของตำรวจที่เรียกตรวจสอบด้วยครับ

อย่างพ่อผม ปีนี้แกลืมไปต่อ แต่แกไม่ค่อยสบาย ออกมาจาก รพ ทหารผ่านศึก แล้วตำรวจ สน วิภาวดี เรียก  แต่ไม่จับครับ แต่บอกให้ไปต่อทะเบียน  

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกบอล วันที่ตอบ 2013-05-23 09:01:23 IP : 202.176.89.215


ความเห็นที่ 12 (3366596)

 อยากรู้เงินค่าปรับนำส่ง คุณไปถามสตช. หรือกรมบัญชีกลาง ภายใต้พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ก็ได้ ก็ดีครับถ้าอยากรู้  เขาต้องให้ข้อมูลแก่คุณ บางสน.เขาทำป้ายติดบอร์ดในสน.ด้วยซ็ำ ว่ามีรายได้เท่าไหร่

ผู้แสดงความคิดเห็น ขับ estate เก่าๆ วันที่ตอบ 2013-05-23 09:12:47 IP : 116.68.154.10


ความเห็นที่ 13 (3366723)

ตอนนี้ที่จ.อุดรธานี จนท.ขนส่งตั้งด่านตรวจเอง ปรับเองแล้ว ตรวจดูวันที่หมดอายุเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น UD วันที่ตอบ 2013-05-25 06:17:53 IP : 1.4.253.25


ความเห็นที่ 14 (3368742)

รถทะเบียนขาดเจ้าพนักงานมีสิทธิจับได้ตั้งแต่วันไหนคับ สมมุตขาดวันที่ 14 ธันวา มีสิทธิจับได้วันไหนคับอยากรู้ช่วยหน่อยคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มัง วันที่ตอบ 2013-06-19 13:13:56 IP : 27.55.137.161


ความเห็นที่ 15 (3382764)

 มีใบเสร็จพรบรถจักรยานยนต์ ตำรวจมีสิทธ์จับไม่คัฟ

ผู้แสดงความคิดเห็น โดนจับ วันที่ตอบ 2013-12-19 21:21:06 IP : 1.1.159.221


ความเห็นที่ 16 (3384376)

 เพิ่งโดนใบสั่งเหมือนกันค่ะ เมื่อเช้าวันนี้เอง  โดนเรื่อง ป้ายหมดอายุ ของเราเป็น  14 ก.พ.  2556  ต้องเป็น 14 ก.พ. 2557  ซึ่งอันที่จริงแล้วเราสะเพร่าเอง คือตอนเปลี่ยนติดสติกเกอร์ ดันเอาของเก่าไปติด  แต่ด้วยความงงกับตัวเองไม่ได้ว่าอะไร  รับใบสั่งมาดีๆ  ที่กังขาใจมากๆคือ  ทำไมเขาต้องยึดใบขับขี่ของเราด้วย  ขอคืนก็ไม่ให้ บอกว่าใบสั่งใช้แทนได้ 7 วัน  แล้วก็เดินๆๆๆหายไป  ในใบสั่งแจ้งว่า...ไม่ชำระภาษีประจำปี  ไม่ระบุค่าปรับ...เรากลับไปดูเอกสารการชำระภาษี ต่อ พรบ. ประกันรถ  ถามบริษัทเขาก็บอกว่า ปกติ  ไม่ขาดการชำระภาษี ...โล่งใจค่ะ    

ทั้งหมดนี้เราสะเพร่าเอง  สงสัยแต่ว่า ต้องยึดใบขับขี่เลยหรือ ?  จริงๆแล้วเขามีสิทธิ์หรือเปล่า?  ท่านใดทราบช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะ  ขอบคุณนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูขอลาไปเสียค่าปรับ วันที่ตอบ 2014-01-14 14:58:04 IP : 180.180.71.195


ความเห็นที่ 17 (3386695)

 อยากถามว่า  ถ้าทะเบียนขาดแร้วเรายังไม่ได้ไปเสียภาษี  ตำรวจมีสิทธ์ยึดรถเราไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น smind วันที่ตอบ 2014-03-01 09:29:54 IP : 58.10.224.235


ความเห็นที่ 18 (3386989)

 จะยึดได้ไง จะเขียนใบสั่งข้อหาอะไรก็ว่ามา

ผู้แสดงความคิดเห็น ตำรวจกำแพ วันที่ตอบ 2014-03-06 10:31:39 IP : 125.25.234.135


ความเห็นที่ 19 (3389132)

 - วันไปเสียค่าปรับมา ที่ ส.น. หลักสอง
- เรื่อง ไม่ติดป้ายทะเบียน โดนจับวันสงกานวัลแรก ตงเดอะมอบางแค ตำรวจคนที่จับ บอกข้อว่าหา ไม่ใส่ป้ายทะเบียน ให้ไปเสียค่าปรับ ที่ ส.น. ฉันเรยถามตำรวจตรงนั้นว่า ” เสียค่าปรับที่ ส.น. เท่าไรค่ะ ” ตำรวจตงนั้นเรยบอกว่า ” ไม่เกิน 200 หรอก ” วัลนิ่ก็เรยไปเสียมา ตอนแรกตำรวจที่ ส.น. บอกว่า 2,000 บาท และเขาก็บอกต่อว่า ลดให้เหลือ 1,000 บาท และตำรวจคนนั้นก็ทำหน้ากวน สรุปฉันต้องจ่าย 1,000 บาท แล้วสรุปว่า ไม่ติดป้ายทะเบียน ปรับ 1,000 บาท ไม่ เกิน 2,000 บาท จริงหรือ
- ตอบด้วยน่ะค่ะ อยากรุ่จริงๆ แบบ ว่าข้องใจอ่ะค่ะ ^^ :mrgreen:

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่งขี้โกง วันที่ตอบ 2014-04-21 14:21:59 IP : 27.130.82.230


ความเห็นที่ 20 (3392300)

 

มีข้อสงสัยครับ คือผมขอบขับมอเตอร์ไซวิบากตามป่า หรือ ENDURO ผมขับ CRF250L ซึ่งมีทะเบียน แต่เวลาขนมอเตอร์ไซโดยรถกระบะ

ผมจะไมติดแผ่นป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซ ด้วยเหตผล เวลาขับในป่าป้ายทะเบียนชอบหัก หรือสูญหาย อยากทราบว่า ขนมอเตอร์ไซโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของรถมอเตอร์ไซ ผิดไหมครับ มาตรตราไหน ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนชอบทางฝุ่น (airwork027-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-09 22:14:18 IP : 49.49.134.215


ความเห็นที่ 21 (3398749)

 พรบ.ขาด ไปต่อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ พรบ. แต่มีใบเสร็จให้ตำรวจดู แล้วมีสิทธิ์จับไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น พรบ. วันที่ตอบ 2014-12-18 19:38:58 IP : 118.175.228.101


ความเห็นที่ 22 (3399127)

 ในกรณีที่ป้าย สี่เหลียมหมดอายุ ช่วงวันหยุดปีใหม่ ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งไม่สามารถไปต่อภาษีได้ อยากทราบว่า จะโดนหรือถูกปรับไหมครับ

รบกวนช่วยตอบหน่อยครับ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปานวี วันที่ตอบ 2015-01-03 08:46:46 IP : 1.47.70.93


ความเห็นที่ 23 (3402562)

 เสียภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้ป้ายมีความผิดไหมครับ รบกวนหน่อยครับอยากรู้มาก

ผู้แสดงความคิดเห็น คนใช้ถนน วันที่ตอบ 2015-04-18 02:48:27 IP : 49.230.100.118


ความเห็นที่ 24 (3405967)

 ถามหน่อยคับ รถผ่อนกับไฟแนนท์ แต่ยังไม่ได้แบบนี้ผิดใหมครับ

งง. ต่อแล้วยังโดนจับ

ผู้แสดงความคิดเห็น แบงค์ วันที่ตอบ 2015-08-14 13:25:57 IP : 27.55.0.79


ความเห็นที่ 25 (3407326)

สวัสดีทุกตัวในเว็บไซต์นี้ชื่อของฉันคือ botmoogheoo และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือโดย บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene บริษัท สินเชื่อที่ฉันได้มองหาเงินกู้ของ 35,000,000,00 บาทมานานกว่าสี่เดือนในขณะนี้ที่จะจ่ายสำหรับ ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายของฉันสำหรับการใช้ยาลูกของฉันฉันรู้สึกอยู่ในมือของสองผู้ให้กู้ออนไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูกหลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับผมตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาเป็นครั้งแรกที่ฉันไม่ได้จริงๆสนใจเพราะ ฉันบอกตัวเองของฉันฉันจะไม่เคยมองสำหรับเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอสนับสนุนให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นผมจึงติดต่อกับพวกเขาในอีเมลของพวกเขาโดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอรายละเอียดของฉันโดยไม่เน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปพวกเขาและภายใน 40 นาทีต่อไปผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับเงินกู้ที่ฉันมีความสุขมากและฉันขอบคุณเพื่อนและขอบคุณ บริษัท เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันได้อย่างรวดเร็วเสียค่าเช่าของฉันและยาลูกของฉันยังฉัน ฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาประเภทของเงินกู้ยืมทั้งหมดยังคงมี บริษัท ที่ legit นอกมีรอที่จะให้กู้ยืมเงินที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท ขณะนี้อยู่ในอีเมลของพวกเขา. [mrsstellareneloanfirm1@hotmail.com] และฉันต้องการให้คุณทุกคน นอกจากนี้ยังร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมและอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

botmoogheoo
จากฉะเชิงเทราประเทศไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น botmoogheoo วันที่ตอบ 2015-09-29 06:36:31 IP : 50.117.34.128


ความเห็นที่ 26 (3408540)

สวัสดีเป็นไม่ผ่านสอบข้อความ50ขับขี่ผ่อนผิด 12 หรือ 28

เป็นหากน้องคนหูหนวกเป็นสอบไม่ได้ผ่านผิดกลับไปทุก บัตรใบขับขี่ไม่รับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วรศักดิ์ ไชยห้วยห้า (woraasak 58 -at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-10 12:39:59 IP : 180.183.104.147


ความเห็นที่ 27 (3408621)

บริษัท ของเราเป็นองค์กรทางกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นความช่วยเหลือทางการเงิน
   ดังนั้นถ้าคุณมีหรือคุณจะอยู่ในความยากลำบากทางการเงินในระเบียบทางการเงินและคุณจำเป็นต้องใช้เงินในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้หรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือมียืมความยากลำบากมากกว่าธนาคารในประเทศ ติดต่อเราวันนี้
E-mail: glantpaydayloanfirm@gmail.com


สมัครขอสินเชื่อรูปแบบ:

ชื่อ: _________
ที่อยู่: _________
สถานะ: _________
ประเทศ: __________
อาชีพ: _________
วงเงินกู้ที่จำเป็น: __________
วัตถุประสงค์: _________
เงินกู้ duration__________
รายได้รายเดือน: _________
โทรศัพท์: _________


กรุณาติดต่อเราผ่านทาง e-mail ที่ E-mail เรา:

glantpaydayloanfirm@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น JAMES CLARKE (glantpaydayloanfirm-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-14 14:12:25 IP : 105.112.10.236


ความเห็นที่ 28 (3408778)

 คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าหรือการเริ่มต้นธุรกิจ? ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้ :: reekadorosey07 @

gmail.com
 
 
เราได้รับการรับรองและได้รับการอนุมัติตามข้อกำหนดรัฐสินเชื่อและเงินให้กู้ยืมและให้กำลังใจและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ราคาถูกมากคือ 1.5% ตอนนี้เราได้เริ่มต้นที่จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมปีใหม่กับผู้กู้และจริงจัง ที่เชื่อถือได้เพื่อชำระคืนเงินกู้ของเราในวันที่ครบกำหนด โปรดทราบว่าเราจะต้องยืมอุกอาจที่จะใช้สำหรับเงินให้กู้ยืมนี้ ..
 
 
 
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้: reekadorosey07 @
gmail.com ::
 
 
 
ความนับถือ
 
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Reekado (reekadorosey07-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-19 07:29:33 IP : 197.211.52.11


ความเห็นที่ 29 (3408820)

 reekadorosey07 @

gmail.com
 
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและมีการรับประกัน 100% กู้ยืมจากต่างประเทศในช่วงนี้ นอกจากนี้เรายังได้ออกเงินให้กู้ยืมในยูโรบาทไทยบาทสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์เป็น 2% ของสินเชื่อทั้งหมดหากคุณสนใจที่ได้รับกลับมาให้เราผ่าน reekadorosey07 @
gmail.com ด้วยข้อมูลต่อไปนี้ชื่อของคุณ: ประเทศ: เมือง: ที่อยู่: จำนวนเงินที่จำเป็น: ระยะเวลา: อายุ: เพศ: อาชีพ: ไม่มีโทรศัพท์: ขอบคุณ Mr.Reekado
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Reekado (reekadorosey07-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-20 21:56:52 IP : 197.211.52.2


ความเห็นที่ 30 (3408877)

 คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าหรือการเริ่มต้นธุรกิจ? ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้ :: reekadorosey07 @

gmail.com
 
 
เราได้รับการรับรองและได้รับการอนุมัติตามข้อกำหนดรัฐสินเชื่อและเงินให้กู้ยืมและให้กำลังใจและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ราคาถูกมากคือ 1.5% ตอนนี้เราได้เริ่มต้นที่จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมปีใหม่กับผู้กู้และจริงจัง ที่เชื่อถือได้เพื่อชำระคืนเงินกู้ของเราในวันที่ครบกำหนด โปรดทราบว่าเราจะต้องยืมอุกอาจที่จะใช้สำหรับเงินให้กู้ยืมนี้ ..
 
 
 
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้: reekadorosey07 @
gmail.com ::
 
 
 
ความนับถือ
 
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Reekado (reekadorosey07-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-24 00:39:09 IP : 197.211.52.24


ความเห็นที่ 31 (3408883)

 wellingtonbanks11@gmail.com

คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เราเสนอ เงินให้กู้ยืมตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือ ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตและไม่มีการให้บริการ 100% รับประกันกู้ยืมจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลานี้ นอกจากนี้เรายังออก เงินให้กู้ยืมในสกุลเงินยูโรบาทไทยบาทสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์เป็น 2% ของเงินให้สินเชื่อทุกคนถ้าคุณสนใจได้รับกลับมาให้เราผ่าน wellingtonbanks11@gmail.com ด้วยข้อมูลต่อไปนี้ชื่อของคุณ: ประเทศ: เมือง: ที่อยู่: จำนวนเงินที่จำเป็น: ระยะเวลา: อายุ: เพศ: อาชีพ: โทรศัพท์ No: ขอบคุณ Mr.Wellington
ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Wellington (wellingtonbanks11-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-24 06:58:44 IP : 197.211.52.30


ความเห็นที่ 32 (3408909)

 wellingtonbanks11@gmail.com

คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เราเสนอ
เงินให้กู้ยืมตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือ
ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตและไม่มีการให้บริการ 100%
รับประกันกู้ยืมจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลานี้ นอกจากนี้เรายังออก
เงินให้กู้ยืมในสกุลเงินยูโรบาทไทยบาทสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์เป็น 2%
ของเงินให้สินเชื่อทุกคนถ้าคุณสนใจได้รับกลับมาให้เราผ่าน wellingtonbanks11@gmail.com
  ด้วยข้อมูลต่อไปนี้ชื่อของคุณ: ประเทศ: เมือง:
ที่อยู่: จำนวนเงินที่จำเป็น: ระยะเวลา: อายุ: เพศ: อาชีพ: โทรศัพท์ No:
ขอบคุณ Mr.Wellington
ผู้แสดงความคิดเห็น wellingtonbanks11@gmail.com วันที่ตอบ 2015-11-25 07:30:29 IP : 197.211.52.30


ความเห็นที่ 33 (3408948)

 คุณต้องการเงินกู้สินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?

* การโอนเงินอย่างรวดเร็วและทันทีไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
* ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
บัญชีธนาคาร
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
* เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากส่งสมัครขอสินเชื่อ
คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
จากคุณ.
 
ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน
 
อีเมล: cashfirmarena@gmail.com
 
เซอร์ EVA DEMETER
อธิบดี
CASHFIRM
ผู้แสดงความคิดเห็น sir joel williams (cashfirmarena-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-26 10:00:24 IP : 175.143.146.20


ความเห็นที่ 34 (3408985)

 คุณต้องการเงินกู้สินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?

* การโอนเงินอย่างรวดเร็วและทันทีไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
* ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
บัญชีธนาคาร
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
* เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากส่งสมัครขอสินเชื่อ
คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
จากคุณ.
 
ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน
 
อีเมล: cashfirmarena@gmail.com
 
เซอร์ EVA DEMETER
อธิบดี
CASHFIRM
ผู้แสดงความคิดเห็น sir joel williams (cashfirmarena-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-27 13:25:57 IP : 175.143.146.20


ความเห็นที่ 35 (3409007)

 คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าหรือการเริ่มต้นธุรกิจ? ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้ :: reekadorosey07 @

gmail.com
 
 
เราได้รับการรับรองและได้รับการอนุมัติตามข้อกำหนดรัฐสินเชื่อและเงินให้กู้ยืมและให้กำลังใจและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ราคาถูกมากคือ 1.5% ตอนนี้เราได้เริ่มต้นที่จะนำเสนอเงินให้กู้ยืมปีใหม่กับผู้กู้และจริงจัง ที่เชื่อถือได้เพื่อชำระคืนเงินกู้ของเราในวันที่ครบกำหนด โปรดทราบว่าเราจะต้องยืมอุกอาจที่จะใช้สำหรับเงินให้กู้ยืมนี้ ..
 
 
 
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง ส่งอีเมล์หาเราตอนนี้: reekadorosey07 @
gmail.com ::
 
 
 
ความนับถือ
 
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Mr Reekado (reekadorosey07-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-28 03:43:00 IP : 197.211.52.20ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.