google-site-verification=2zAgfNYDsCI_enPauEzagj_aniNihhSk_pVhuHutTUk รายการวิทยุตอบปัญหารถยนต์ & รถ...
ReadyPlanet.com


รายการวิทยุตอบปัญหารถยนต์ & รถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 31 รายการ (เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด)
avatar
นาย ก้อนกรวด


1) รายการ"ตื่นตามตะวัน" โดย อาจารย์ พัฒนเดช   อาสาสรรพกิจ ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car )   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  6.00 น. -  7.00 น.  FM 89.5 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )( มีผู้ฟังประมาณ  2 - 3  ล้านคน/ 1 วัน) ****** คนชอบทำกับข้าวไม่ควรพลาด *****

2) รายการ"Auto  Service" โดย คุณ สินชัย  ภมรพล   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  13.00 น. - 14.00 น.  FM 90.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 4  - 5  ล้านคน/ 1 วัน)

3) รายการ"Motor  Service" โดย คุณ สนวัตร  สุนทรกรัณย์   วันเสาร์  เวลา  9.00 น. - 11.00 น.  FM 90.5 MHz ( เน้นข้อมูลรถยนต์ใหม่เป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 10 – 12  ล้านคน / 1 วัน) ***** รายการรถยนต์แห่งความทรงจำ *****

4) รายการ"เปิดโรงรถปี 2011" โดย ทีมงาน ส.ว.พ. 91   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  22.00 น. - 24.00 น.  FM 91 MHz ( เทคนิคเชิงช่างล้วนๆ )( มีผู้ฟังประมาณ 1 – 2  ล้านคน/ 1 วัน) ***** ขวัญใจคนขับแท๊กซี่ในเมืองหลวง *****

5) รายการ"คลินิครถยนต์" โดย อาจารย์ วิเชียร  ชัยอนงค์ศักดิ์ ( บรรณาธิการนิตยสารยานยนต์ )  วันเสาร์  เวลา  13.00 น. - 15.30 น. FM 98 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )( มีผู้ฟังประมาณ  7 - 8  ล้านคน/ 1 วัน)

6) รายการ"คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง" โดย คุณ สมศักดิ์  มีลือการ   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  18.00 น. 19.00 น. FM 89.5 MHz ( รายการวิทยุตอบปัญหารถยนต์อันดับ  1  ของเมืองไทยตลอด  17  ปีเต็ม!!! )( มีผู้ฟังประมาณ  26 - 27  ล้านคน/ 1 วัน) ***** ตำนานแห่งรายการรถยนต์ของท่านผู้ฟังทั้ง  76  จังหวัดทั่วประเทศ *****

7) รายการ"Motor  In - trend" โดย คุณ ณัฐ  เสตะจันทน์   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 99 MHz ( เน้นข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 5 – 6  ล้านคน/ 1 วัน) ***** ขวัญใจวัยรุ่นที่รักความแรงเป็นชีวิตจิตใจ *****

8) รายการ"รายงานยานยนต์" โดย คุณ รวิพล  สุวรรณผ่อง   วันจันทร์ - วันพุธ  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 100.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 2 - 3 ล้านคน/ 1 วัน)

9) รายการ"คุยเรื่องรถ" โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์ ( เจ้าของนิตยสาร Thaidriver )   วันอาทิตย์  เวลา  21.00 น. - 22.00 น. FM 101 MHz ( รวมมิตรเรื่องรถยนต์ )( มีผู้ฟังประมาณ 8 - 9 ล้านคน/ 1 วัน )

10) รายการ"On  the  road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข ( นักทดสอบรถยนต์มือ 1 ของเมืองไทย & เจ้าของนิตยสาร On  the  road )   วันเสาร์  เวลา  22.00 น. - 23.00 น. FM 101 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 6 - 7 ล้านคน/ 1 วัน)

11) รายการ"Sunday  on  the  road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข ( นักทดสอบรถยนต์มือ 1 ของเมืองไทย & เจ้าของนิตยสาร On  the  road )   วันอาทิตย์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 101 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 6 - 7 ล้านคน/ 1 วัน)

12) รายการ"Auto Variety" โดย อาจารย์ พัฒนเดช  อาสาสรรพกิจ ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car )   วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 102 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )( มีผู้ฟังประมาณ 3 - 4  ล้านคน/ 1 วัน)

13) รายการ"Auto  on  air" โดย อาจารย์ พัฒนเดช  อาสาสรรพกิจ ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car )   วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา  21.00 น. - 22.00 น. FM 102 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )( มีผู้ฟังประมาณ 6 - 7 ล้านคน/ 1 วัน)

14) รายการ"กลับให้ได้ไปให้ถึง" โดย อาจารย์ ธเนศร์  เสนีย์วงศ์  ณ  อยุธยา   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  23.00 น. - 24.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ  20  - 21  ล้านคน/ 1 วัน) ***** รายการยอดนิยมตลอดกาล *****

15) รายการ" Car  all  style "โดย คุณ อทิติ  ศศิโรจน์   วันเสาร์  เวลา 13.00 น. - 14.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )( มีผู้ฟังประมาณ 5 – 6  ล้านคน/ 1 วัน) ***** รายการรถยนต์เพียงรายการเดียวที่มีผู้ดำเนินรายการพร้อมๆกันถึง  4  คน *****

16) รายการ"Friday  on  the  road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข ( นักทดสอบรถยนต์มือ 1 ของเมืองไทย & เจ้าของนิตยสาร On  the  road )   วันศุกร์  เวลา  22.00 น. - 23.00 น. FM 102 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 6 – 7  ล้านคน/ 1 วัน)

17) รายการ" Autoworld "โดย คุณ อัษฎาวุธ  อาสาสรรพกิจ   วันอาทิตย์  เวลา 14.00 น. - 15.00 น. FM 102 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในต่างประเทศเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 8 – 9 ล้านคน/ 1 วัน)18)รายการ" Motor  Solution "โดย คุณ หาญชัย  พลวรรธ   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 22.00 น. - 23.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ  19 – 20  ล้านคน/ 1 วัน) ***** ขวัญใจท่านผู้ฟังในหัวเมืองต่างจังหวัดทางภาคเหนือ *****19)รายการ"เส้นทางยานยนต์"โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์ ( เจ้าของนิตยสาร Thaidriver )  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.00 น. - 15.00 น. FM 96 MHz ( รวมมิตรเรื่องรถยนต์ )( มีผู้ฟังประมาณ  5 6  ล้านคน/ 1 วัน )

20)รายการ"Techno Vision"โดย อาจารย์ รุ่งโรจน์  เวชกิจ   วันพุธ  เวลา 22.00 น. - 23.00 น. FM 102 MHz ( เทคโนโลยี่ในยานยนต์ล้วนๆ )( มีผู้ฟังประมาณ 1 – 2  ล้านคน/ 1 วัน )

 

21) รายการ “Showroom  on  air” โดย คุณ รชต  สุวรรณรัตน์   วันเสาร์  เวลา 20.00 น. 21.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ  4 5 ล้านคน / 1 วัน )

 

22) รายการ “Auto  Weekend” โดย คุณ จิรายุ   ห่วงทรัพย์ ( บรรณาธิการนิตยสาร C-MAX  Car ) วันอาทิตย์  เวลา 20.00 น.- 21.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก) ( มีผู้ฟังประมาณ 5 6 ล้านคน / 1 วัน )

 

23) รายการ “Car  for  life” โดย คุณ จีรศักดิ์  สุวรรณพืช   วันเสาร์  เวลา  9.00 น. - 11.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  4 5 ล้านคน / 1 วัน)

 

24) รายการ “Auto Car  magazine  on  air” โดย  อาจารย์  พัฒนเดช   อาสาสรรพกิจ  ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car )   วันจันทร์ วันศุกร์  เวลา  17.00 น. 18.00 น. FM 89.5 MHz  (  เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ 18 19  ล้านคน / 1 วัน ) ***** ก่อนเข้าครัวปรุงอาหารมื้อเย็นควรเปิดฟัง *****

 

25) รายการ  “Speed  X  on  air” โดย  คุณ   อริยพงศ์   เจริญสุข    วันอาทิตย์  เวลา  16.00 น.   17.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  8 - 9   ล้านคน / 1 วัน )

 

 

26) รายการ รวมใจอาสา  ลดปัญหาจราจร โดย  คุณ  บุญมา   นาวาทอง (ช่างเล็ก)    วันจันทร์ วันศุกร์  เวลา  10.30 น.   11.00 น.  FM 99.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ 1   2   ล้านคน / 1 วัน )

 

 

27) รายการ คุยเรื่องรถกับโบ๊ท วิบูลย์นันท์ โดย คุณ โบ๊ท   วิบูลย์นันท์    วันจันทร์  เวลา  23.00 น. 00.30 น. วันอังคาร  เวลา  22.30  น. - 00.30 น. FM 106 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ 4 5 ล้านคน / 1 วัน )

 

28) รายการ “Clinic  Clean  Car” โดย คุณ มนต์ชัย    ชื่นประภารัตน์   วันอาทิตย์   เวลา 22.30 น. 24.00 น. FM  102 MHz  (เน้นการดูแลรักษารถยนต์เป็นหลัก ) (มีผู้ฟังประมาณ  2 - 3   ล้านคน / 1 วัน)

 

29) รายการ เรื่องรถเรื่องเล็กกับช่างเล็ก โดย คุณ  บุญมา  นาวาทอง (ช่างเล็ก)   วันเสาร์  เวลา  21.30 น. 24.00 น. FM  99.5  MHz  (เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  3 - 4  ล้านคน / 1 วัน )

 

30) รายการ เรื่องรถเรื่องเล็กกับรวิพล โดย คุณ รวิพล   สุวรรณผ่อง   วันอาทิตย์  เวลา  21.30 น. 24.00 น. FM  99.5 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ 3 4  ล้านคน / 1 วัน )

 

31) รายการ “The cycle  on  air”  โดย คุณ สุรชัย   พันธุ์เพิ่มพูน ( บรรณาธิการนิตยสาร The cycle )  วันอาทิตย์  เวลา  17.00 น. 18.00 น. FM  90.5 MHz  ( เน้นข่าวสารวงการรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ ) ( มีผู้ฟังประมาณ  10 11 ล้านคน/ 1 วัน ) ***** ชาว 2 ล้อ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง *****

 ผู้ตั้งกระทู้ นาย ก้อนกรวด :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-21 00:03:28 IP : 125.24.219.245


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 16 (3402483)
avatar
นาย ดินทราย

29) รายการ “ รวมใจอาสา   ลดปัญหาจราจร ” โดย  คุณ  บุญมา   นาวาทอง (ช่างเล็ก)  วันจันทร์  – วันศุกร์  เวลา  10.00 น. – 10.30 น. FM 99.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) 

 

30) รายการ “ Drive by Jimmy ” โดย คุณ  ธนเทพ  ธเนศนิรัตศัย (จิมมี่)  วันเสาร์  เวลา 16.00 น. - 18.00 น. FM 93.5 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )

 

31) รายการ  คุยเรื่องรถ  โดย คุณ รณกร พรรณรังษี (อาจารย์ เอ๊กซ์)  วันเสาร์  เวลา  20.30 น. –  22.30 น. FM 106 MHz  เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) 

 

32) รายการ "คัมภีร์รถ" โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 18.00 น. - 19.00 น. FM 101.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ดินทราย วันที่ตอบ 2015-04-15 12:15:24 IP : 125.25.186.6


ความคิดเห็นที่ 15 (3400748)
avatar
นาย ดินทราย

29) รายการ “ รวมใจอาสา   ลดปัญหาจราจร ” โดย  คุณ  บุญมา   นาวาทอง (ช่างเล็ก)  วันจันทร์  – วันศุกร์  เวลา  10.00 น. – 10.30 น. FM 99.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ****** รับฟังทั่วโลกที่ http://www.trs995.com/ ในเวลาออกอากาศตามเวลาในประเทศไทย GMT+7.00 ******

 

30) รายการ “ Drive by Jimmy ” โดย คุณ  ธนเทพ  ธเนศนิรัตศัย (จิมมี่)  วันเสาร์  เวลา 16.00 น. - 18.00 น. FM 93.5 MHz (เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก)

 

31) รายการ  คุยเรื่องรถ  โดย คุณ รณกร พรรณรังษี (อาจารย์ เอ๊กซ์)  วันเสาร์  เวลา  20.30 น. –  22.30 น. FM 106 MHz  เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) 

 

32) รายการ “Top Car Radio” โดย  คุณ ดินทรรัตน์  บุญฉลวย (อาจารย์โจ้)  วันอาทิตย์  เวลา  10.00 น. – 11.00 น. FM 89.5 MHz (เน้นข้อมูลรถยนต์เปิดตัวใหม่ในประเทศโดยเฉพาะ)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ดินทราย วันที่ตอบ 2015-02-15 14:26:23 IP : 125.25.189.67


ความคิดเห็นที่ 14 (3400747)
avatar
นาย ดินทราย

21) รายการ “Car for Life” โดย คุณ  จีรศักดิ์  สุวรรณพืช   วันเสาร์  เวลา  9.00 น. - 10.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) 

                            

22) รายการ Smart  Drive โดย คุณ  สมบัติ  วัฒนวิไลกุล  วันเสาร์  เวลา  12.00 น. – 13.00 น. FM 89.5 MHz  เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก ) 

 

23) รายการ รวมใจอาสา  ลดปัญหาจราจร โดย อาจารย์  รวิพล  สุวรรณผ่อง  วันเสาร์  เวลา  21.30 น. – 24.00 น. FM  99.5  MHz  (เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ***** รับฟังทั่วโลกที่ http://www.trs995.com/ ในเวลาออกอากาศตามเวลาในประเทศไทย GMT+7.00 *****

 

24) รายการ “Blue Fan Radio” โดย คุณ  อมร  วรมาลี  วันอาทิตย์  เวลา 16.00 น. - 17.00 น. FM 97 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก )

 

25) รายการ “GT- R  Maxx  on  Wave”  โดย  คุณ  รติ   ปานทอง  วันเสาร์  เวลา 21.00 น. – 22.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก ) 

 

26) รายการ “Carfé  Radio” โดย  คุณ  จุฑารัตน์   อุ้มญาติ   วันอาทิตย์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 90.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก )

 

27) รายการ “Motors  Radio” โดย คุณ วีระพงษ์  พุ่มผกา  วันเสาร์  เวลา 13.00 น. – 14.00 น. FM 101 MHz  ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )

 

28) รายการ “Auto Media Radio”  โดย คุณ สมศักดิ์  เชาว์รังสรร  วันจันทร์ – วันอาทิตย์  เวลา 10.00 น. – 11.00 น. FM 98.75 MHz ( Trinity Radio กรุงเทพมหานคร ) ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก ) ******* รับฟังทั่วโลกที่ http://www.automediaradio.com/ ในเวลาออกอากาศตามเวลาในประเทศไทย GMT+7.00 ********

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ดินทราย วันที่ตอบ 2015-02-15 14:24:17 IP : 125.25.189.67


ความคิดเห็นที่ 13 (3400746)
avatar
นาย ดินทราย

11) รายการ "Motor  Intrend" โดย คุณ ณัฐ  เสตะจันทน์   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  13.00 น. - 14.00 น. FM 99 MHz ( เน้นข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลัก ) 

                              

12) รายการ  “Speed  X  on  Air” โดย  คุณ   อริยะพงษ์   เจริญสุข    วันอาทิตย์ เวลา  16.00 น. - 17.00 น. FM 89.5 MHz  เน้นข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลัก ) 

 

13) รายการ " Auto  World "โดย คุณ อัษฎาวุธ  อาสาสรรพกิจ  วันอาทิตย์  เวลา 14.00 น. - 15.00 น. FM 102 MHz เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )

 

14) รายการ "Auto  on  Air" โดย อาจารย์ พัฒนเดช  อาสาสรรพกิจ  วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา  20.30 น. - 21.30 น. FM 102 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )  

 

15) รายการ "Sunday  on  the  Road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข   วันอาทิตย์  เวลา  13.00 น. - 14.00 น. FM 101 MHz เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )


16) รายการ "Auto  Service" โดย คุณ สินธุ์ชัย  ภมรพล   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  13.00 น. - 14.00 น. FM 90.5 MHz เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )

 

17) รายการ "Auto  Variety" โดย อาจารย์ พัฒนเดช  อาสาสรรพกิจ  วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 102 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) 

 

18) รายการ " Car  All  Style "โดย คุณ อทิติ  ศศิโรจน์   วันเสาร์  เวลา 16.00 น. - 17.00 น. FM 89.5 MHz เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก ) 

 

19) รายการ "เส้นทางยานยนต์"โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 13.00 น. - 14.00 น. FM 96 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )  

 

20) รายการ “Showroom  on  Air” โดย คุณ  รชฏ  สุวรรณรัตน์   วันเสาร์  เวลา 20.00 น. – 21.00 น. FM 89.5 MHz  เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ดินทราย วันที่ตอบ 2015-02-15 14:22:08 IP : 125.25.189.67


ความคิดเห็นที่ 12 (3400745)
avatar
นาย ดินทราย

1) รายการ "คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง" โดย คุณ สมศักดิ์  มีลือการ   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  18.00 น. – 19.30 น. FM 89.5 MHz เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ***** รับฟังทั่วโลกที่ http://radio.siamha.com/  ในเวลาออกอากาศตามเวลาในประเทศไทยGMT+7.00  *****

                                                                    

2) รายการ "กลับให้ได้ไปให้ถึง" โดย คุณ ธัญญลักษณ์   เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  23.00 น. - 24.00 น. FM 89.5 MHz เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) 

                                                                             

3) รายการ " Motor  Solution "โดย คุณ หาญชัย  พลวรรธ   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 22.00 น. - 23.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) 

                        

4) รายการ “Autocar  Magazine  on  Air” โดย  อาจารย์  พัฒนเดช   อาสาสรรพกิจ   วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  17.00 น. – 18.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) 

 

5) รายการ "Motor  Service" โดย คุณ สนวัตร  สุนทรกรัณย์   วันเสาร์  เวลา  9.00 น. - 11.00 น.  FM 90.5 MHz เน้นข้อมูลรถยนต์ใหม่เป็นหลัก ) 

 

6) รายการ “The Cycle  on  Air”  โดย คุณ  สุรชัย   พันธุ์เพิ่มพูน  วันอาทิตย์  เวลา 17.00 น. – 18.00 น. FM  90.5 MHz  ( เน้นข่าวสารวงการรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ ) 

 

7) รายการ "คุยเรื่องรถ" โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์   วันอาทิตย์  เวลา  21.00 น. - 22.00 น. FM 101 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) 

 

8) รายการ "On  the  Road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข  วันเสาร์  เวลา  22.00 น. - 23.00 น. FM 101 MHz เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )

 

9) รายการ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา โดย คุณ  วรายุภัสร์   อัสดรธีรยุทธ์  วันเสาร์  เวลา 14.00 น. – 16.00 น. FM 90.5 MHz  ( เน้นวิเคราะห์เจาะลึกในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ & อุตสาหกรรมพลังงานเป็นหลัก ) 

 

10) รายการ “Auto  Weekend” โดย คุณ  จิรายุ   ห่วงทรัพย์  วันอาทิตย์  เวลา 20.00 น. - 21.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ดินทราย วันที่ตอบ 2015-02-15 14:20:01 IP : 125.25.189.67


ความคิดเห็นที่ 11 (3352133)
avatar
นาย ดินทราย

 1) รายการ"คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง" โดย คุณ สมศักดิ์  มีลือการ   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  18.00 น. 19.00 น. FM 89.5 MHz ( สุดยอดรายการวิทยุตอบปัญหารถยนต์อันดับ  1  ของเมืองไทยตลอด  18  ปีเต็ม!!! ) ( มีผู้ฟังประมาณ   30 – 31  ล้านคน / วัน ) ***** ตำนานแห่งรายการรถยนต์ของท่านผู้ฟังทั้ง  77  จังหวัดทั่วประเทศแฟนคลับมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดและทุกวัยทั้งเด็กจนถึงคนแก่ติดตามรับฟังกันเพียบ!! *****

 

2) รายการ"กลับให้ได้ไปให้ถึง" โดย อาจารย์ ธเนศร์  เสนีย์วงศ์  ณ  อยุธยา   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  23.00 น. - 24.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  24 - 25  ล้านคน / วัน ) ***** รายการยอดนิยมตลอดกาล  คนชอบเที่ยวกลางคืนฟังรายการนี้กันมากที่สุด *****

3) รายการ" Motor  Solution "โดย คุณ หาญชัย  พลวรรธ   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 22.00 น. - 23.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  22 - 23  ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจท่านผู้ฟังในหัวเมืองต่างจังหวัดทางภาคเหนือ  อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังรับฟังได้ชัดเจนมากๆ *****

 

4) รายการ “Auto Car  Magazine  on  Air” โดย  อาจารย์  พัฒนเดช   อาสาสรรพกิจ  ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car Thailand วันจันทร์ วันศุกร์  เวลา  17.00 น. 18.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ  20 - 21 ล้านคน / วัน ) ***** ก่อนเข้าครัวปรุงอาหารมื้อเย็นควรเปิดฟัง  เพราะมีเมนูอาหารอร่อยๆมาฝากกันเป็นประจำ *****

 

5) รายการ"Motor  Service" โดย คุณ สนวัตร  สุนทรกรัณย์   วันเสาร์  เวลา  9.00 น. - 11.00 น.  FM 90.5 MHz ( เน้นข้อมูลรถยนต์ใหม่เป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ 19 – 20  ล้านคน / วัน ) ***** รายการรถยนต์แห่งความทรงจำ มีผู้สื่อข่าวสายยานยนต์ติดตามฟังกันเพียบเพราะมีข้อมูลรถยนต์เปิดตัวใหม่มาเปิดเผยก่อนรายการใดๆทั้งหมด *****

 

6) รายการ “The cycle  on  air”  โดย คุณ  สุรชัย   พันธุ์เพิ่มพูน ( บรรณาธิการนิตยสาร The cycle วันอาทิตย์  เวลา  17.00 น. 18.00 น. FM  90.5 MHz  ( เน้นข่าวสารวงการรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ ) ( มีผู้ฟังประมาณ  17 18   ล้านคน / วัน ) ***** ชาว 2 ล้อ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะมีข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์เปิดตัวใหม่นำมาเปิดเผยอยู่เป็นประจำ *****

 

7) รายการ"คุยเรื่องรถ" โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์ ( บรรณาธิการนิตยสาร Thaidriver & Option  Thailand )   วันอาทิตย์  เวลา  21.00 น. - 22.00 น. FM 101 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ 16 – 17  ล้านคน / วัน ) ***** เน้นการตอบปัญหารถยนต์ติดแก็สเป็นพิเศษ  คนที่ใช้รถยนต์ติดแก็สติดตามรับฟังกันเพียบ!! *****

8) รายการ"On  the  road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข ( นักทดสอบรถยนต์มือ 1 ของเมืองไทย & เจ้าของนิตยสาร On  the  road และนิตยสาร คุยกันหลังไมค์กับน้าตั๋ม )   วันเสาร์  เวลา  22.00 น. - 23.00 น. FM 101 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  15 – 16  ล้านคน / วัน ) ***** มีข้อมูลการทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ๆมากมาย  คนที่ต้องการซื้อรถป้ายแดงไม่ควรพลาด *****

9) รายการ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา โดย  คุณ  วรายุภัสร์   อัสดรธีรยุทธ์  วันเสาร์  เวลา 14.00 น. 15.00 น. FM 90.5 MHz  ( เน้นวิเคราะห์เจาะลึกในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ & อุตสาหกรรมพลังงานเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  14 15  ล้านคน / วัน ) ********* ขวัญใจท่านผู้ฟังในหัวเมืองต่างจังหวัดทางภาคกลาง  และมีผู้บริหารค่ายรถยนต์ระดับสูงจากทุกยี่ห้อติดตามฟังกันเพียบเลยนะ!  เพราะรถยนต์ทุกสัญชาติที่มีขายในประเทศไทยในปัจจุบันมีการต่อสู้กันดุเดือดรุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดรถยนต์ของเมืองไทย **********

 

10) รายการ “Auto  Weekend” โดย คุณ  จิรายุ   ห่วงทรัพย์ ( บรรณาธิการนิตยสาร C-MAX  Car ) วันอาทิตย์  เวลา 20.00 น.- 21.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก) ( มีผู้ฟังประมาณ  12 13  ล้านคน / วัน ) ***** จัดรายการรถยนต์แนว Hard Core สะใจคนฟังดีนักแล  และมีการวิเคราะห์การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นของแถมด้วยนะ *****

 

11) รายการ"Motor  In - trend" โดย คุณ ณัฐ  เสตะจันทน์   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 99 MHz ( เน้นข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  10 – 11   ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจวัยรุ่นที่รักความแรงเป็นชีวิตจิตใจ รายการนี้มีคนส่ง SMS เข้ามาสอบถามปัญหาในรายการมากเป็นพิเศษ  เด็กวัยรุ่นจะนิยมฟังรายการนี้มากที่สุด *****

 

12) รายการ  “Speed  X  on  air” โดย  คุณ   อริยพงศ์   เจริญสุข    วันอาทิตย์  เวลา  16.00 น.   17.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  8 - 9   ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจคนรักกีฬามอเตอร์สปอร์ต  เพราะเน้นผลการแข่งขันสนามแข่งต่างๆทั่วประเทศ โดยส่งทีมงานเกาะติดการแข่งขันจากขอบสนามแข่งกันเลยทีเดียว *****

 

13) รายการ" Auto World "โดย คุณ อัษฎาวุธ  อาสาสรรพกิจ   วันอาทิตย์  เวลา 14.00 น. - 15.00 น. FM 102 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในต่างประเทศเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  8 – 9 ล้านคน / วัน ) ***** มีการนำเสนอผลการทดสอบรถยนต์ใหม่จากต่างประเทศ  ที่ทดสอบโดยทีมงานนิตยสาร Auto Car UK  มานำเสนออยู่เป็นประจำ *****

 

14) รายการ “Motor Guide” โดย คุณ  ดินทรรัตน์  บุญฉลวย   วันเสาร์  เวลา 23.00 น.- 24.00 น. FM 102 MHz  ( เน้นการซื้อขายรถยนต์มือสองเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  8 9  ล้านคน / วัน ) ******* ผู้ที่ต้องการซื้อขายรถยนต์มือสองห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด *******

 

15) รายการ"Auto  on  air" โดย อาจารย์ พัฒนเดช  อาสาสรรพกิจ ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car Thailand )   วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา  20.00 น. - 21.00 น. FM 102 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ  6 - 7 ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจท่านผู้ฟังในหัวเมืองต่างจังหวัดทางภาคใต้  อยู่จังหวัดสตูลยังรับฟังได้ชัดเจนมากเลยนะ *****

 

16) รายการ"Sunday  on  the  road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข ( นักทดสอบรถยนต์มือ 1 ของเมืองไทย & เจ้าของนิตยสาร On  the  road และนิตยสาร คุยกันหลังไมค์กับน้าตั๋ม )   วันอาทิตย์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 101 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  6 - 7 ล้านคน / วัน ) *****  รายการนี้มีโฆษณาเยอะมากๆ โดยเฉพาะรถยนต์ที่เปิดตัวใหม่จะนิยมซื้อสปอร์ตโฆษณารายการนี้ *****

17) รายการ"Auto  Service" โดย คุณ สินธุ์ชัย  ภมรพล   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  13.00 น. - 14.00 น.  FM 90.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  6 – 7   ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจท่านผู้ฟังในเขตเมืองหลวงและหัวเมืองปริมณฑล  คนทำงานใน Office ของบริษัทต่างๆติดตามฟังกันมากที่สุด *****

 

18) รายการ"Auto Variety" โดย อาจารย์ พัฒนเดช  อาสาสรรพกิจ ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car Thailand )   วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 102 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ  5 – 6  ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจคนขับรถบรรทุกและรถบัสย่านชานเมือง *****

19) รายการ" Car  All  Style "โดย คุณ อทิติ  ศศิโรจน์   วันเสาร์  เวลา 13.00 น. - 14.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  5 – 6  ล้านคน / วัน ) ***** รายการรถยนต์เพียงรายการเดียวที่มีผู้ดำเนินรายการพร้อมๆกันถึง  4  คน *****

 

20) รายการ"เส้นทางยานยนต์"โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์ ( บรรณาธิการนิตยสาร Thaidriver & Option  Thailand )  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.00 น. - 15.00 น. FM 96 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  5 6  ล้านคน / วัน ) ***** คนชอบการติดแก็สในรถยนต์ไม่ควรพลาด *****

21) รายการ “Showroom  on  Air” โดย คุณ  รชฏ  สุวรรณรัตน์   วันเสาร์  เวลา 20.00 น. 21.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  4 5  ล้านคน / วัน ) ***** เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์มาจัดรายการเอง  เรื่องทางเทคนิคตอบได้ดีไม่มีมั่ว! *****

 

22) รายการ “Car  for  life” โดย คุณ  จีรศักดิ์  สุวรรณพืช   วันเสาร์  เวลา  9.00 น. - 10.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  4 5 ล้านคน / วัน )  ***** รายการนี้ช่างเล็ก  บุญมา นาวาทอง เป็นวิทยากรประจำรายการด้วยนะ! *****

 

23) รายการ คุยเรื่องรถกับโบ๊ท วิบูลย์นันท์ โดย คุณ โบ๊ท   วิบูลย์นันท์    วันพุธ  เวลา  23.00 น. 00.30 น. FM 106 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ 4 5 ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจคนชอบนอนดึก & คนทำงานตอนกลางคืน *****

 

24) รายการ Smart   Drive โดย คุณ  สมบัติ  วัฒนวิไลกุล  วันเสาร์  เวลา  12.00 น. – 13.00 น.  FM 89.5 MHz  ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  3 - 4  ล้านคน / วัน ) ***** รายการรถยนต์รายการเดียวในเมืองไทยที่ตอบปัญหาเกี่ยวกับโชคชะตาราศีในการใช้รถยนต์ *****

 

25) รายการ เรื่องรถเรื่องเล็กกับช่างเล็ก โดย คุณ  บุญมา  นาวาทอง (ช่างเล็ก)   วันเสาร์  เวลา  21.30 น. 24.00 น. FM  99.5  MHz  (เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  3 - 4  ล้านคน / วัน ) ***** มีข่าวสารการจราจรแทรกเป็นระยะๆ ฟังแล้วได้ข้อมูลการจราจรที่รวดเร็วทันใจ *****

 

26) รายการ เรื่องรถเรื่องเล็กกับรวิพล โดย คุณ  รวิพล   สุวรรณผ่อง   วันอาทิตย์  เวลา  21.30 น. 24.00 น. FM  99.5 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ 3 4  ล้านคน / วัน ) ***** มีข่าวสารการจราจรแทรกเป็นระยะๆ ฟังแล้วได้ข้อมูลการจราจรที่รวดเร็วทันใจ *****

 

27) รายการ “Smile Road” โดย คุณ  ยุทธพงษ์   ภาษี  วันอาทิตย์  เวลา 11.00 น.- 12.00 น. FM 102 MHz  ( เน้นการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  2 3  ล้านคน / วัน ) ******** ผู้ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนท้องถนนไม่ควรพลาด *******

 

28) รายการ “GT-R  Max  on Wave”  โดย  คุณ  รติ   ปานทอง  วันเสาร์  เวลา  22.00 น. 23.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นการโมดิฟายรถยนต์เป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  2 3  ล้านคน / วัน ) ******** ผู้ที่ชอบการโมดิฟายรถยนต์ไม่ควรพลาด ********

 

29) รายการ รวมใจอาสา   ลดปัญหาจราจร โดย  คุณ  บุญมา   นาวาทอง (ช่างเล็ก)    วันจันทร์ วันศุกร์  เวลา  10.30 น.   11.00 น.  FM 99.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  500,000 – 600,000 คน / วัน ) ***** รายการรถยนต์ที่มีคนฟังน้อยที่สุด  เพราะเวลาออกอากาศมีน้อยมากๆ *****


30) รายการ" 91 คลินิครถยนต์" โดย อาจารย์ เกรียงไกร เที่ยงพร้อม  วันจันทร์ , วันพุธ  , วันศุกร์  เวลา  22.30 น. - 23.00 น.  FM 91 MHz ( เทคนิคเชิงช่างล้วนๆ ) ( มีผู้ฟังประมาณ  500,000 600,000  คน / วัน ) ***** ขวัญใจคนขับแท๊กซี่ในเมืองหลวง *****

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ดินทราย วันที่ตอบ 2012-11-30 20:24:30 IP : 125.24.206.170


ความคิดเห็นที่ 10 (3299445)
avatar
jane

อยากได้รถวอลโว่ 960 ตาเล็ก เครื่อง 24, กับเครื่อง 30 ตัวไหนน่าใช้และปีอะไร ถ้าจะใช้ควรเล่นปีไหน ซื้อมาแล้วช่วงล่างจะมีปัญหามากไม๊ แล้วถ้าติดแก๊ส lpg จะมีปัญหาอะไรไม๊ เพราะต้องการเอามาติดแก๊สไว้ใช้งานทุกวันครับ มีปัญหาอะไรรบกวนแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ใช้วอลโว่ 940 อยู่ อยากจะเปลี่ยนเป็น 960 เพราะชอบภายในและภายนอกดูคลาสสิคดีครับ รบกวนตอบด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น jane (jane_mime-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-28 22:30:14 IP : 183.89.234.33


ความคิดเห็นที่ 9 (3299444)
avatar
jane

อยากได้รถวอลโว่ 960 ตาเล็ก เครื่อง 24, กับเครื่อง 30 ตัวไหนน่าใช้และปีอะไร ถ้าจะใช้ควรเล่นปีไหน ซื้อมาแล้วช่วงล่างจะมีปัญหามากไม๊ แล้วถ้าติดแก๊ส lpg จะมีปัญหาอะไรไม๊ เพราะต้องการเอามาติดแก๊สไว้ใช้งานทุกวันครับ มีปัญหาอะไรรบกวนแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ใช้วอลโว่ 940 อยู่ อยากจะเปลี่ยนเป็น 960 เพราะชอบภายในและภายนอกดูคลาสสิคดีครับ รบกวนตอบด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น jane (jane_mime-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-28 22:27:55 IP : 183.89.234.33


ความคิดเห็นที่ 8 (3299443)
avatar
jane

อยากได้รถวอลโว่ 960 ตาเล็ก เครื่อง 24, กับเครื่อง 30 ตัวไหนน่าใช้และปีอะไร ถ้าจะใช้ควรเล่นปีไหน ซื้อมาแล้วช่วงล่างจะมีปัญหามากไม๊ แล้วถ้าติดแก๊ส lpg จะมีปัญหาอะไรไม๊ เพราะต้องการเอามาติดแก๊สไว้ใช้งานทุกวันครับ มีปัญหาอะไรรบกวนแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ใช้วอลโว่ 940 อยู่ อยากจะเปลี่ยนเป็น 960 เพราะชอบภายในและภายนอกดูคลาสสิคดีครับ รบกวนตอบด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น jane (jane_mime-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-28 22:27:36 IP : 183.89.234.33


ความคิดเห็นที่ 7 (3289206)
avatar
วิทย์ วงศ์สว่าง

 

  เห็นด้วยกับอาจารย์ พัฒนเดช  ครับที่ว่าตัวเลขผู้ฟัง บางรายเกิน 5 ล้านคนต่อวัน เป็นไปได้อย่างไรครับ ตรรกกะในการคิดง่ายๆ คนกรุงเทพทังหมดมีเท่าไหร่ครับ (เพราะรายการเหล่านี้รับได้เฉพาะในเขต กทม.เท่านั้น) ผมว่าไม่เกิน 6-7 ล้านคน ให้อย่างมากฟั10% ก็คงไม่เกิน 5-6แสนคนต่อวันก็เก่งแล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิทย์ วงศ์สว่าง วันที่ตอบ 2011-03-26 09:32:16 IP : 182.53.76.105


ความคิดเห็นที่ 6 (3289026)
avatar
เปลี่ยนประเด็น

ก็รับทราบในเหตุผลกันตามนี้่ทุกกระทู้ละครับ,

    เจ้าของกระทู้ครับ  ผมขอรายละเอียดรายการ ทีวี มั่งสิครับ มีรายการอะไร, ช่องไหน, เวลาเท่าไหร่บ้างครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เปลี่ยนประเด็น วันที่ตอบ 2011-03-24 22:49:48 IP : 49.229.188.159


ความคิดเห็นที่ 5 (3288805)
avatar
ชาว CK

ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันเวลาและคลื่นสถานีของรายการรถยนต์ เพราะผมฟังแทบจะทุกรายการที่รู้ว่ามีจัดทางสถานีใด ส่วนจำนวนคนฟังนั้นผมไม่ใส่ใจอยู่แล้วว่าจะมีมากหรือน้อย  ผมจะพิมพ์ออกกระดาษเก็บไว้ด้วย  ขอบคุณจริงๆครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาว CK วันที่ตอบ 2011-03-23 11:56:24 IP : 115.31.161.229


ความคิดเห็นที่ 4 (3288539)
avatar
พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

เรียนทุกท่านทราบ  ผมไม่ขัดข้องในการที่จะเอารายการหรืองานจากที่อื่นมาโพสท์ที่นี่  และไม่เคยขัดเคืองใดๆทั้งสิ้น  แต่ที่ผมไม่สบายใจหรือไม่ต้องการเห็น  คือการเอามาแบบมีตัวเลขอย่างที่ปรากฎ  เพราะผมเองไม่เชื่อตัวเลขดังกล่าว  ไม่ใช่ว่ารายการผมมีผู้ฟังน้อยกว่า  แต่ตัวเลขดังกล่าวดูด้วยยวิจารณญาณจะพบว่า  เป็นไปไม่ได้สำหรับรายการของผม  ส่วนของรายการอื่นผมไม่ทราบไม่มีวามเห็น  ผมจึงไม่ต้องให้เวปนี้เป็นที่ล่อเป้า  ส่วนที่คุณหนุ่มบอกว่าดีจะได้เลือกฟังผมก็ไม่ขัดข้อง  แต่การเอาอะไรมาเผยแพร่ในที่สาธารณะ ผู้เผยแพร่ จึงควรไตร่ตรองก่อนเผยแพร่ด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ วันที่ตอบ 2011-03-21 12:17:18 IP : 125.25.10.237


ความคิดเห็นที่ 3 (3288532)
avatar
หนุ่ม

 เมื่อ สองเดือนก่อนก็มีเพื่อนนำมาลงแล้วครั้งหนึ่ง....ดีครับจะไดเลือกฟังได้หลายเวลา...

ส่วนยอดผู้ฟังก็ว่ากันไป...

ผู้แสดงความคิดเห็น หนุ่ม วันที่ตอบ 2011-03-21 11:24:05 IP : 203.151.15.245


ความคิดเห็นที่ 2 (3288497)
avatar
พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

กราบขออภัยนะครับ  ผมอาจจะเข้าใจผิดก็เป็นได้  ผมว่ากระทู้นี้เป็นกระทู้ "ล่อเป้า"   รายการของคนอื่นเป็นอย่างไรผมไม่ทราบ  แต่ของผมอย่าไปบอกว่ามีคนฟังเป็นล้านคนเลยครับ   ผมอายตัวเองและลูกเมีย  เพราะถ้ามีคนฟังรายการของผมรายการละหนึ่งล้านคนจริง  ผมทำ SMS ไปแล้ว  เพราะหวังผลเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซนต์ ก็ได้รายการละหนึ่งหมื่นข้อความ  ผมมีสี่รายการต่อวัน  คุณว่าผมจะมีรายได้จาก SMNS วันละเท่าไหร่  และถ้ารายการผมมีคนฟังครั้งละหนึ่งล้านคนจริง  สปอนเซอร์ของผมต้องโดนผมเรียกเก็บเงินเพิ่มกว่านี้หลายเท่า  ของคนอื่นผมไม่ทราบนะครับ  แต่ของผมไม่ใช่แน่อย่าเอาผมไปรวมเลยครับ  ผมรายการเล็กๆทำสนุกๆมันๆ  ขาดทุนมั่งกำไรมั่ง  แต่ไม่เคยขายโฆษณาลดราคาแข่งกับใคร  ผมตั้งราคาเองขายเองทำเองในครอบครัว  ส่วนของท่านอื่นๆอาจจะเป็นตัวเลขตามที่เจ้าของกระทู้ตั้งก็ได้นะครับ  ผมขอชี้แจงเฉพาะส่วนของผมเท่านั้นครับ  อันที่จริงผมอ ยากลบกระทู้นี้  แต่เมื่อผมไม่เคยทำการลบกระทู้ใคร  ผมเลยต้องปล่อยคาไว้อย่างนี้ละ  มาโพสท์ที่นี่ใครไม่รู้จะคิดว่าผมชงเองสวาปามเอง  ซึ่งมันไม่ใช่สันดานอย่างผมแน่นอนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ วันที่ตอบ 2011-03-21 09:27:09 IP : 125.25.10.237


ความคิดเห็นที่ 1 (3288480)
avatar
ขจกท

"รายงานยานยนต์" รวิพล  

“เรื่องรถเรื่องเล็กกับรวิพล” รวิพล  

สงสัยว่ารู้เรื่องจริงเร้อ เคยขับรถทดสอบที่พีระเหมือนคนไม่เคยมีรถมาก่อน เจ้าของบริษัทคงเซ็ง มาเจอคนเคยขับเกวียน ฮือ แถมถามราคารถมือสองผิดไปทีหลายหมื่น

 

"คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง" จัดรายการรถแต่ไม่รู้ว่ารถที่ซื้อตกรุ่นแล้ว แถมไม่ได้ลดแถม ฮะฮะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขจกท วันที่ตอบ 2011-03-21 06:41:06 IP : 203.146.189.98ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.