google-site-verification=2zAgfNYDsCI_enPauEzagj_aniNihhSk_pVhuHutTUk รายการวิทยุตอบปัญหารถยนต์ & รถ...
ReadyPlanet.com


รายการวิทยุตอบปัญหารถยนต์ & รถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 31 รายการ (เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด)


1) รายการ"ตื่นตามตะวัน" โดย อาจารย์ พัฒนเดช   อาสาสรรพกิจ ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car )   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  6.00 น. -  7.00 น.  FM 89.5 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )( มีผู้ฟังประมาณ  2 - 3  ล้านคน/ 1 วัน) ****** คนชอบทำกับข้าวไม่ควรพลาด *****

2) รายการ"Auto  Service" โดย คุณ สินชัย  ภมรพล   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  13.00 น. - 14.00 น.  FM 90.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 4  - 5  ล้านคน/ 1 วัน)

3) รายการ"Motor  Service" โดย คุณ สนวัตร  สุนทรกรัณย์   วันเสาร์  เวลา  9.00 น. - 11.00 น.  FM 90.5 MHz ( เน้นข้อมูลรถยนต์ใหม่เป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 10 – 12  ล้านคน / 1 วัน) ***** รายการรถยนต์แห่งความทรงจำ *****

4) รายการ"เปิดโรงรถปี 2011" โดย ทีมงาน ส.ว.พ. 91   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  22.00 น. - 24.00 น.  FM 91 MHz ( เทคนิคเชิงช่างล้วนๆ )( มีผู้ฟังประมาณ 1 – 2  ล้านคน/ 1 วัน) ***** ขวัญใจคนขับแท๊กซี่ในเมืองหลวง *****

5) รายการ"คลินิครถยนต์" โดย อาจารย์ วิเชียร  ชัยอนงค์ศักดิ์ ( บรรณาธิการนิตยสารยานยนต์ )  วันเสาร์  เวลา  13.00 น. - 15.30 น. FM 98 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )( มีผู้ฟังประมาณ  7 - 8  ล้านคน/ 1 วัน)

6) รายการ"คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง" โดย คุณ สมศักดิ์  มีลือการ   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  18.00 น. 19.00 น. FM 89.5 MHz ( รายการวิทยุตอบปัญหารถยนต์อันดับ  1  ของเมืองไทยตลอด  17  ปีเต็ม!!! )( มีผู้ฟังประมาณ  26 - 27  ล้านคน/ 1 วัน) ***** ตำนานแห่งรายการรถยนต์ของท่านผู้ฟังทั้ง  76  จังหวัดทั่วประเทศ *****

7) รายการ"Motor  In - trend" โดย คุณ ณัฐ  เสตะจันทน์   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 99 MHz ( เน้นข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 5 – 6  ล้านคน/ 1 วัน) ***** ขวัญใจวัยรุ่นที่รักความแรงเป็นชีวิตจิตใจ *****

8) รายการ"รายงานยานยนต์" โดย คุณ รวิพล  สุวรรณผ่อง   วันจันทร์ - วันพุธ  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 100.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 2 - 3 ล้านคน/ 1 วัน)

9) รายการ"คุยเรื่องรถ" โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์ ( เจ้าของนิตยสาร Thaidriver )   วันอาทิตย์  เวลา  21.00 น. - 22.00 น. FM 101 MHz ( รวมมิตรเรื่องรถยนต์ )( มีผู้ฟังประมาณ 8 - 9 ล้านคน/ 1 วัน )

10) รายการ"On  the  road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข ( นักทดสอบรถยนต์มือ 1 ของเมืองไทย & เจ้าของนิตยสาร On  the  road )   วันเสาร์  เวลา  22.00 น. - 23.00 น. FM 101 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 6 - 7 ล้านคน/ 1 วัน)

11) รายการ"Sunday  on  the  road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข ( นักทดสอบรถยนต์มือ 1 ของเมืองไทย & เจ้าของนิตยสาร On  the  road )   วันอาทิตย์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 101 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 6 - 7 ล้านคน/ 1 วัน)

12) รายการ"Auto Variety" โดย อาจารย์ พัฒนเดช  อาสาสรรพกิจ ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car )   วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 102 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )( มีผู้ฟังประมาณ 3 - 4  ล้านคน/ 1 วัน)

13) รายการ"Auto  on  air" โดย อาจารย์ พัฒนเดช  อาสาสรรพกิจ ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car )   วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา  21.00 น. - 22.00 น. FM 102 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )( มีผู้ฟังประมาณ 6 - 7 ล้านคน/ 1 วัน)

14) รายการ"กลับให้ได้ไปให้ถึง" โดย อาจารย์ ธเนศร์  เสนีย์วงศ์  ณ  อยุธยา   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  23.00 น. - 24.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ  20  - 21  ล้านคน/ 1 วัน) ***** รายการยอดนิยมตลอดกาล *****

15) รายการ" Car  all  style "โดย คุณ อทิติ  ศศิโรจน์   วันเสาร์  เวลา 13.00 น. - 14.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )( มีผู้ฟังประมาณ 5 – 6  ล้านคน/ 1 วัน) ***** รายการรถยนต์เพียงรายการเดียวที่มีผู้ดำเนินรายการพร้อมๆกันถึง  4  คน *****

16) รายการ"Friday  on  the  road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข ( นักทดสอบรถยนต์มือ 1 ของเมืองไทย & เจ้าของนิตยสาร On  the  road )   วันศุกร์  เวลา  22.00 น. - 23.00 น. FM 102 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 6 – 7  ล้านคน/ 1 วัน)

17) รายการ" Autoworld "โดย คุณ อัษฎาวุธ  อาสาสรรพกิจ   วันอาทิตย์  เวลา 14.00 น. - 15.00 น. FM 102 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในต่างประเทศเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ 8 – 9 ล้านคน/ 1 วัน)18)รายการ" Motor  Solution "โดย คุณ หาญชัย  พลวรรธ   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 22.00 น. - 23.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )( มีผู้ฟังประมาณ  19 – 20  ล้านคน/ 1 วัน) ***** ขวัญใจท่านผู้ฟังในหัวเมืองต่างจังหวัดทางภาคเหนือ *****19)รายการ"เส้นทางยานยนต์"โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์ ( เจ้าของนิตยสาร Thaidriver )  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.00 น. - 15.00 น. FM 96 MHz ( รวมมิตรเรื่องรถยนต์ )( มีผู้ฟังประมาณ  5 6  ล้านคน/ 1 วัน )

20)รายการ"Techno Vision"โดย อาจารย์ รุ่งโรจน์  เวชกิจ   วันพุธ  เวลา 22.00 น. - 23.00 น. FM 102 MHz ( เทคโนโลยี่ในยานยนต์ล้วนๆ )( มีผู้ฟังประมาณ 1 – 2  ล้านคน/ 1 วัน )

 

21) รายการ “Showroom  on  air” โดย คุณ รชต  สุวรรณรัตน์   วันเสาร์  เวลา 20.00 น. 21.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ  4 5 ล้านคน / 1 วัน )

 

22) รายการ “Auto  Weekend” โดย คุณ จิรายุ   ห่วงทรัพย์ ( บรรณาธิการนิตยสาร C-MAX  Car ) วันอาทิตย์  เวลา 20.00 น.- 21.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก) ( มีผู้ฟังประมาณ 5 6 ล้านคน / 1 วัน )

 

23) รายการ “Car  for  life” โดย คุณ จีรศักดิ์  สุวรรณพืช   วันเสาร์  เวลา  9.00 น. - 11.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  4 5 ล้านคน / 1 วัน)

 

24) รายการ “Auto Car  magazine  on  air” โดย  อาจารย์  พัฒนเดช   อาสาสรรพกิจ  ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car )   วันจันทร์ วันศุกร์  เวลา  17.00 น. 18.00 น. FM 89.5 MHz  (  เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ 18 19  ล้านคน / 1 วัน ) ***** ก่อนเข้าครัวปรุงอาหารมื้อเย็นควรเปิดฟัง *****

 

25) รายการ  “Speed  X  on  air” โดย  คุณ   อริยพงศ์   เจริญสุข    วันอาทิตย์  เวลา  16.00 น.   17.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  8 - 9   ล้านคน / 1 วัน )

 

 

26) รายการ รวมใจอาสา  ลดปัญหาจราจร โดย  คุณ  บุญมา   นาวาทอง (ช่างเล็ก)    วันจันทร์ วันศุกร์  เวลา  10.30 น.   11.00 น.  FM 99.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ 1   2   ล้านคน / 1 วัน )

 

 

27) รายการ คุยเรื่องรถกับโบ๊ท วิบูลย์นันท์ โดย คุณ โบ๊ท   วิบูลย์นันท์    วันจันทร์  เวลา  23.00 น. 00.30 น. วันอังคาร  เวลา  22.30  น. - 00.30 น. FM 106 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ 4 5 ล้านคน / 1 วัน )

 

28) รายการ “Clinic  Clean  Car” โดย คุณ มนต์ชัย    ชื่นประภารัตน์   วันอาทิตย์   เวลา 22.30 น. 24.00 น. FM  102 MHz  (เน้นการดูแลรักษารถยนต์เป็นหลัก ) (มีผู้ฟังประมาณ  2 - 3   ล้านคน / 1 วัน)

 

29) รายการ เรื่องรถเรื่องเล็กกับช่างเล็ก โดย คุณ  บุญมา  นาวาทอง (ช่างเล็ก)   วันเสาร์  เวลา  21.30 น. 24.00 น. FM  99.5  MHz  (เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  3 - 4  ล้านคน / 1 วัน )

 

30) รายการ เรื่องรถเรื่องเล็กกับรวิพล โดย คุณ รวิพล   สุวรรณผ่อง   วันอาทิตย์  เวลา  21.30 น. 24.00 น. FM  99.5 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ 3 4  ล้านคน / 1 วัน )

 

31) รายการ “The cycle  on  air”  โดย คุณ สุรชัย   พันธุ์เพิ่มพูน ( บรรณาธิการนิตยสาร The cycle )  วันอาทิตย์  เวลา  17.00 น. 18.00 น. FM  90.5 MHz  ( เน้นข่าวสารวงการรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ ) ( มีผู้ฟังประมาณ  10 11 ล้านคน/ 1 วัน ) ***** ชาว 2 ล้อ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง *****

 ผู้ตั้งกระทู้ นาย ก้อนกรวด :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-21 00:03:28 IP : 125.24.219.245


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 16 (3402483)

29) รายการ “ รวมใจอาสา   ลดปัญหาจราจร ” โดย  คุณ  บุญมา   นาวาทอง (ช่างเล็ก)  วันจันทร์  – วันศุกร์  เวลา  10.00 น. – 10.30 น. FM 99.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) 

 

30) รายการ “ Drive by Jimmy ” โดย คุณ  ธนเทพ  ธเนศนิรัตศัย (จิมมี่)  วันเสาร์  เวลา 16.00 น. - 18.00 น. FM 93.5 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )

 

31) รายการ  คุยเรื่องรถ  โดย คุณ รณกร พรรณรังษี (อาจารย์ เอ๊กซ์)  วันเสาร์  เวลา  20.30 น. –  22.30 น. FM 106 MHz  เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) 

 

32) รายการ "คัมภีร์รถ" โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 18.00 น. - 19.00 น. FM 101.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ดินทราย วันที่ตอบ 2015-04-15 12:15:24 IP : 125.25.186.6


ความคิดเห็นที่ 15 (3400748)

29) รายการ “ รวมใจอาสา   ลดปัญหาจราจร ” โดย  คุณ  บุญมา   นาวาทอง (ช่างเล็ก)  วันจันทร์  – วันศุกร์  เวลา  10.00 น. – 10.30 น. FM 99.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ****** รับฟังทั่วโลกที่ http://www.trs995.com/ ในเวลาออกอากาศตามเวลาในประเทศไทย GMT+7.00 ******

 

30) รายการ “ Drive by Jimmy ” โดย คุณ  ธนเทพ  ธเนศนิรัตศัย (จิมมี่)  วันเสาร์  เวลา 16.00 น. - 18.00 น. FM 93.5 MHz (เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก)

 

31) รายการ  คุยเรื่องรถ  โดย คุณ รณกร พรรณรังษี (อาจารย์ เอ๊กซ์)  วันเสาร์  เวลา  20.30 น. –  22.30 น. FM 106 MHz  เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) 

 

32) รายการ “Top Car Radio” โดย  คุณ ดินทรรัตน์  บุญฉลวย (อาจารย์โจ้)  วันอาทิตย์  เวลา  10.00 น. – 11.00 น. FM 89.5 MHz (เน้นข้อมูลรถยนต์เปิดตัวใหม่ในประเทศโดยเฉพาะ)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ดินทราย วันที่ตอบ 2015-02-15 14:26:23 IP : 125.25.189.67


ความคิดเห็นที่ 14 (3400747)

21) รายการ “Car for Life” โดย คุณ  จีรศักดิ์  สุวรรณพืช   วันเสาร์  เวลา  9.00 น. - 10.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) 

                            

22) รายการ Smart  Drive โดย คุณ  สมบัติ  วัฒนวิไลกุล  วันเสาร์  เวลา  12.00 น. – 13.00 น. FM 89.5 MHz  เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก ) 

 

23) รายการ รวมใจอาสา  ลดปัญหาจราจร โดย อาจารย์  รวิพล  สุวรรณผ่อง  วันเสาร์  เวลา  21.30 น. – 24.00 น. FM  99.5  MHz  (เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ***** รับฟังทั่วโลกที่ http://www.trs995.com/ ในเวลาออกอากาศตามเวลาในประเทศไทย GMT+7.00 *****

 

24) รายการ “Blue Fan Radio” โดย คุณ  อมร  วรมาลี  วันอาทิตย์  เวลา 16.00 น. - 17.00 น. FM 97 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก )

 

25) รายการ “GT- R  Maxx  on  Wave”  โดย  คุณ  รติ   ปานทอง  วันเสาร์  เวลา 21.00 น. – 22.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก ) 

 

26) รายการ “Carfé  Radio” โดย  คุณ  จุฑารัตน์   อุ้มญาติ   วันอาทิตย์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 90.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก )

 

27) รายการ “Motors  Radio” โดย คุณ วีระพงษ์  พุ่มผกา  วันเสาร์  เวลา 13.00 น. – 14.00 น. FM 101 MHz  ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )

 

28) รายการ “Auto Media Radio”  โดย คุณ สมศักดิ์  เชาว์รังสรร  วันจันทร์ – วันอาทิตย์  เวลา 10.00 น. – 11.00 น. FM 98.75 MHz ( Trinity Radio กรุงเทพมหานคร ) ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก ) ******* รับฟังทั่วโลกที่ http://www.automediaradio.com/ ในเวลาออกอากาศตามเวลาในประเทศไทย GMT+7.00 ********

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ดินทราย วันที่ตอบ 2015-02-15 14:24:17 IP : 125.25.189.67


ความคิดเห็นที่ 13 (3400746)

11) รายการ "Motor  Intrend" โดย คุณ ณัฐ  เสตะจันทน์   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  13.00 น. - 14.00 น. FM 99 MHz ( เน้นข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลัก ) 

                              

12) รายการ  “Speed  X  on  Air” โดย  คุณ   อริยะพงษ์   เจริญสุข    วันอาทิตย์ เวลา  16.00 น. - 17.00 น. FM 89.5 MHz  เน้นข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลัก ) 

 

13) รายการ " Auto  World "โดย คุณ อัษฎาวุธ  อาสาสรรพกิจ  วันอาทิตย์  เวลา 14.00 น. - 15.00 น. FM 102 MHz เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )

 

14) รายการ "Auto  on  Air" โดย อาจารย์ พัฒนเดช  อาสาสรรพกิจ  วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา  20.30 น. - 21.30 น. FM 102 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป )  

 

15) รายการ "Sunday  on  the  Road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข   วันอาทิตย์  เวลา  13.00 น. - 14.00 น. FM 101 MHz เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )


16) รายการ "Auto  Service" โดย คุณ สินธุ์ชัย  ภมรพล   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  13.00 น. - 14.00 น. FM 90.5 MHz เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )

 

17) รายการ "Auto  Variety" โดย อาจารย์ พัฒนเดช  อาสาสรรพกิจ  วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 102 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) 

 

18) รายการ " Car  All  Style "โดย คุณ อทิติ  ศศิโรจน์   วันเสาร์  เวลา 16.00 น. - 17.00 น. FM 89.5 MHz เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก ) 

 

19) รายการ "เส้นทางยานยนต์"โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 13.00 น. - 14.00 น. FM 96 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )  

 

20) รายการ “Showroom  on  Air” โดย คุณ  รชฏ  สุวรรณรัตน์   วันเสาร์  เวลา 20.00 น. – 21.00 น. FM 89.5 MHz  เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก )

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ดินทราย วันที่ตอบ 2015-02-15 14:22:08 IP : 125.25.189.67


ความคิดเห็นที่ 12 (3400745)

1) รายการ "คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง" โดย คุณ สมศักดิ์  มีลือการ   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  18.00 น. – 19.30 น. FM 89.5 MHz เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ***** รับฟังทั่วโลกที่ http://radio.siamha.com/  ในเวลาออกอากาศตามเวลาในประเทศไทยGMT+7.00  *****

                                                                    

2) รายการ "กลับให้ได้ไปให้ถึง" โดย คุณ ธัญญลักษณ์   เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  23.00 น. - 24.00 น. FM 89.5 MHz เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) 

                                                                             

3) รายการ " Motor  Solution "โดย คุณ หาญชัย  พลวรรธ   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 22.00 น. - 23.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) 

                        

4) รายการ “Autocar  Magazine  on  Air” โดย  อาจารย์  พัฒนเดช   อาสาสรรพกิจ   วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  17.00 น. – 18.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) 

 

5) รายการ "Motor  Service" โดย คุณ สนวัตร  สุนทรกรัณย์   วันเสาร์  เวลา  9.00 น. - 11.00 น.  FM 90.5 MHz เน้นข้อมูลรถยนต์ใหม่เป็นหลัก ) 

 

6) รายการ “The Cycle  on  Air”  โดย คุณ  สุรชัย   พันธุ์เพิ่มพูน  วันอาทิตย์  เวลา 17.00 น. – 18.00 น. FM  90.5 MHz  ( เน้นข่าวสารวงการรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ ) 

 

7) รายการ "คุยเรื่องรถ" โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์   วันอาทิตย์  เวลา  21.00 น. - 22.00 น. FM 101 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) 

 

8) รายการ "On  the  Road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข  วันเสาร์  เวลา  22.00 น. - 23.00 น. FM 101 MHz เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก )

 

9) รายการ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา โดย คุณ  วรายุภัสร์   อัสดรธีรยุทธ์  วันเสาร์  เวลา 14.00 น. – 16.00 น. FM 90.5 MHz  ( เน้นวิเคราะห์เจาะลึกในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ & อุตสาหกรรมพลังงานเป็นหลัก ) 

 

10) รายการ “Auto  Weekend” โดย คุณ  จิรายุ   ห่วงทรัพย์  วันอาทิตย์  เวลา 20.00 น. - 21.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ดินทราย วันที่ตอบ 2015-02-15 14:20:01 IP : 125.25.189.67


ความคิดเห็นที่ 11 (3352133)

 1) รายการ"คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง" โดย คุณ สมศักดิ์  มีลือการ   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  18.00 น. 19.00 น. FM 89.5 MHz ( สุดยอดรายการวิทยุตอบปัญหารถยนต์อันดับ  1  ของเมืองไทยตลอด  18  ปีเต็ม!!! ) ( มีผู้ฟังประมาณ   30 – 31  ล้านคน / วัน ) ***** ตำนานแห่งรายการรถยนต์ของท่านผู้ฟังทั้ง  77  จังหวัดทั่วประเทศแฟนคลับมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดและทุกวัยทั้งเด็กจนถึงคนแก่ติดตามรับฟังกันเพียบ!! *****

 

2) รายการ"กลับให้ได้ไปให้ถึง" โดย อาจารย์ ธเนศร์  เสนีย์วงศ์  ณ  อยุธยา   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  23.00 น. - 24.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  24 - 25  ล้านคน / วัน ) ***** รายการยอดนิยมตลอดกาล  คนชอบเที่ยวกลางคืนฟังรายการนี้กันมากที่สุด *****

3) รายการ" Motor  Solution "โดย คุณ หาญชัย  พลวรรธ   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 22.00 น. - 23.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  22 - 23  ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจท่านผู้ฟังในหัวเมืองต่างจังหวัดทางภาคเหนือ  อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังรับฟังได้ชัดเจนมากๆ *****

 

4) รายการ “Auto Car  Magazine  on  Air” โดย  อาจารย์  พัฒนเดช   อาสาสรรพกิจ  ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car Thailand วันจันทร์ วันศุกร์  เวลา  17.00 น. 18.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ  20 - 21 ล้านคน / วัน ) ***** ก่อนเข้าครัวปรุงอาหารมื้อเย็นควรเปิดฟัง  เพราะมีเมนูอาหารอร่อยๆมาฝากกันเป็นประจำ *****

 

5) รายการ"Motor  Service" โดย คุณ สนวัตร  สุนทรกรัณย์   วันเสาร์  เวลา  9.00 น. - 11.00 น.  FM 90.5 MHz ( เน้นข้อมูลรถยนต์ใหม่เป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ 19 – 20  ล้านคน / วัน ) ***** รายการรถยนต์แห่งความทรงจำ มีผู้สื่อข่าวสายยานยนต์ติดตามฟังกันเพียบเพราะมีข้อมูลรถยนต์เปิดตัวใหม่มาเปิดเผยก่อนรายการใดๆทั้งหมด *****

 

6) รายการ “The cycle  on  air”  โดย คุณ  สุรชัย   พันธุ์เพิ่มพูน ( บรรณาธิการนิตยสาร The cycle วันอาทิตย์  เวลา  17.00 น. 18.00 น. FM  90.5 MHz  ( เน้นข่าวสารวงการรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ ) ( มีผู้ฟังประมาณ  17 18   ล้านคน / วัน ) ***** ชาว 2 ล้อ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะมีข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์เปิดตัวใหม่นำมาเปิดเผยอยู่เป็นประจำ *****

 

7) รายการ"คุยเรื่องรถ" โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์ ( บรรณาธิการนิตยสาร Thaidriver & Option  Thailand )   วันอาทิตย์  เวลา  21.00 น. - 22.00 น. FM 101 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ 16 – 17  ล้านคน / วัน ) ***** เน้นการตอบปัญหารถยนต์ติดแก็สเป็นพิเศษ  คนที่ใช้รถยนต์ติดแก็สติดตามรับฟังกันเพียบ!! *****

8) รายการ"On  the  road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข ( นักทดสอบรถยนต์มือ 1 ของเมืองไทย & เจ้าของนิตยสาร On  the  road และนิตยสาร คุยกันหลังไมค์กับน้าตั๋ม )   วันเสาร์  เวลา  22.00 น. - 23.00 น. FM 101 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  15 – 16  ล้านคน / วัน ) ***** มีข้อมูลการทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ๆมากมาย  คนที่ต้องการซื้อรถป้ายแดงไม่ควรพลาด *****

9) รายการ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา โดย  คุณ  วรายุภัสร์   อัสดรธีรยุทธ์  วันเสาร์  เวลา 14.00 น. 15.00 น. FM 90.5 MHz  ( เน้นวิเคราะห์เจาะลึกในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ & อุตสาหกรรมพลังงานเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  14 15  ล้านคน / วัน ) ********* ขวัญใจท่านผู้ฟังในหัวเมืองต่างจังหวัดทางภาคกลาง  และมีผู้บริหารค่ายรถยนต์ระดับสูงจากทุกยี่ห้อติดตามฟังกันเพียบเลยนะ!  เพราะรถยนต์ทุกสัญชาติที่มีขายในประเทศไทยในปัจจุบันมีการต่อสู้กันดุเดือดรุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดรถยนต์ของเมืองไทย **********

 

10) รายการ “Auto  Weekend” โดย คุณ  จิรายุ   ห่วงทรัพย์ ( บรรณาธิการนิตยสาร C-MAX  Car ) วันอาทิตย์  เวลา 20.00 น.- 21.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก) ( มีผู้ฟังประมาณ  12 13  ล้านคน / วัน ) ***** จัดรายการรถยนต์แนว Hard Core สะใจคนฟังดีนักแล  และมีการวิเคราะห์การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นของแถมด้วยนะ *****

 

11) รายการ"Motor  In - trend" โดย คุณ ณัฐ  เสตะจันทน์   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 99 MHz ( เน้นข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  10 – 11   ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจวัยรุ่นที่รักความแรงเป็นชีวิตจิตใจ รายการนี้มีคนส่ง SMS เข้ามาสอบถามปัญหาในรายการมากเป็นพิเศษ  เด็กวัยรุ่นจะนิยมฟังรายการนี้มากที่สุด *****

 

12) รายการ  “Speed  X  on  air” โดย  คุณ   อริยพงศ์   เจริญสุข    วันอาทิตย์  เวลา  16.00 น.   17.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  8 - 9   ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจคนรักกีฬามอเตอร์สปอร์ต  เพราะเน้นผลการแข่งขันสนามแข่งต่างๆทั่วประเทศ โดยส่งทีมงานเกาะติดการแข่งขันจากขอบสนามแข่งกันเลยทีเดียว *****

 

13) รายการ" Auto World "โดย คุณ อัษฎาวุธ  อาสาสรรพกิจ   วันอาทิตย์  เวลา 14.00 น. - 15.00 น. FM 102 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในต่างประเทศเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  8 – 9 ล้านคน / วัน ) ***** มีการนำเสนอผลการทดสอบรถยนต์ใหม่จากต่างประเทศ  ที่ทดสอบโดยทีมงานนิตยสาร Auto Car UK  มานำเสนออยู่เป็นประจำ *****

 

14) รายการ “Motor Guide” โดย คุณ  ดินทรรัตน์  บุญฉลวย   วันเสาร์  เวลา 23.00 น.- 24.00 น. FM 102 MHz  ( เน้นการซื้อขายรถยนต์มือสองเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  8 9  ล้านคน / วัน ) ******* ผู้ที่ต้องการซื้อขายรถยนต์มือสองห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด *******

 

15) รายการ"Auto  on  air" โดย อาจารย์ พัฒนเดช  อาสาสรรพกิจ ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car Thailand )   วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา  20.00 น. - 21.00 น. FM 102 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ  6 - 7 ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจท่านผู้ฟังในหัวเมืองต่างจังหวัดทางภาคใต้  อยู่จังหวัดสตูลยังรับฟังได้ชัดเจนมากเลยนะ *****

 

16) รายการ"Sunday  on  the  road" โดย คุณ ถิรพร  เนาว์ถิ่นสุข ( นักทดสอบรถยนต์มือ 1 ของเมืองไทย & เจ้าของนิตยสาร On  the  road และนิตยสาร คุยกันหลังไมค์กับน้าตั๋ม )   วันอาทิตย์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 101 MHz ( เน้นผลการทดสอบรถยนต์ใหม่ในประเทศเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  6 - 7 ล้านคน / วัน ) *****  รายการนี้มีโฆษณาเยอะมากๆ โดยเฉพาะรถยนต์ที่เปิดตัวใหม่จะนิยมซื้อสปอร์ตโฆษณารายการนี้ *****

17) รายการ"Auto  Service" โดย คุณ สินธุ์ชัย  ภมรพล   วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  13.00 น. - 14.00 น.  FM 90.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  6 – 7   ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจท่านผู้ฟังในเขตเมืองหลวงและหัวเมืองปริมณฑล  คนทำงานใน Office ของบริษัทต่างๆติดตามฟังกันมากที่สุด *****

 

18) รายการ"Auto Variety" โดย อาจารย์ พัฒนเดช  อาสาสรรพกิจ ( บรรณาธิการนิตยสาร Auto Car Thailand )   วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา  14.00 น. - 15.00 น. FM 102 MHz ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ  5 – 6  ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจคนขับรถบรรทุกและรถบัสย่านชานเมือง *****

19) รายการ" Car  All  Style "โดย คุณ อทิติ  ศศิโรจน์   วันเสาร์  เวลา 13.00 น. - 14.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  5 – 6  ล้านคน / วัน ) ***** รายการรถยนต์เพียงรายการเดียวที่มีผู้ดำเนินรายการพร้อมๆกันถึง  4  คน *****

 

20) รายการ"เส้นทางยานยนต์"โดย คุณ วรพล  สิงห์เขียวพงษ์ ( บรรณาธิการนิตยสาร Thaidriver & Option  Thailand )  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.00 น. - 15.00 น. FM 96 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  5 6  ล้านคน / วัน ) ***** คนชอบการติดแก็สในรถยนต์ไม่ควรพลาด *****

21) รายการ “Showroom  on  Air” โดย คุณ  รชฏ  สุวรรณรัตน์   วันเสาร์  เวลา 20.00 น. 21.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  4 5  ล้านคน / วัน ) ***** เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์มาจัดรายการเอง  เรื่องทางเทคนิคตอบได้ดีไม่มีมั่ว! *****

 

22) รายการ “Car  for  life” โดย คุณ  จีรศักดิ์  สุวรรณพืช   วันเสาร์  เวลา  9.00 น. - 10.00 น. FM 89.5 MHz  ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  4 5 ล้านคน / วัน )  ***** รายการนี้ช่างเล็ก  บุญมา นาวาทอง เป็นวิทยากรประจำรายการด้วยนะ! *****

 

23) รายการ คุยเรื่องรถกับโบ๊ท วิบูลย์นันท์ โดย คุณ โบ๊ท   วิบูลย์นันท์    วันพุธ  เวลา  23.00 น. 00.30 น. FM 106 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ 4 5 ล้านคน / วัน ) ***** ขวัญใจคนชอบนอนดึก & คนทำงานตอนกลางคืน *****

 

24) รายการ Smart   Drive โดย คุณ  สมบัติ  วัฒนวิไลกุล  วันเสาร์  เวลา  12.00 น. – 13.00 น.  FM 89.5 MHz  ( เน้นข่าวสารวงการยานยนต์เป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  3 - 4  ล้านคน / วัน ) ***** รายการรถยนต์รายการเดียวในเมืองไทยที่ตอบปัญหาเกี่ยวกับโชคชะตาราศีในการใช้รถยนต์ *****

 

25) รายการ เรื่องรถเรื่องเล็กกับช่างเล็ก โดย คุณ  บุญมา  นาวาทอง (ช่างเล็ก)   วันเสาร์  เวลา  21.30 น. 24.00 น. FM  99.5  MHz  (เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  3 - 4  ล้านคน / วัน ) ***** มีข่าวสารการจราจรแทรกเป็นระยะๆ ฟังแล้วได้ข้อมูลการจราจรที่รวดเร็วทันใจ *****

 

26) รายการ เรื่องรถเรื่องเล็กกับรวิพล โดย คุณ  รวิพล   สุวรรณผ่อง   วันอาทิตย์  เวลา  21.30 น. 24.00 น. FM  99.5 MHz  ( เน้นเรื่องรถยนต์ทั่วไป ) ( มีผู้ฟังประมาณ 3 4  ล้านคน / วัน ) ***** มีข่าวสารการจราจรแทรกเป็นระยะๆ ฟังแล้วได้ข้อมูลการจราจรที่รวดเร็วทันใจ *****

 

27) รายการ “Smile Road” โดย คุณ  ยุทธพงษ์   ภาษี  วันอาทิตย์  เวลา 11.00 น.- 12.00 น. FM 102 MHz  ( เน้นการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  2 3  ล้านคน / วัน ) ******** ผู้ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนท้องถนนไม่ควรพลาด *******

 

28) รายการ “GT-R  Max  on Wave”  โดย  คุณ  รติ   ปานทอง  วันเสาร์  เวลา  22.00 น. 23.00 น. FM 89.5 MHz ( เน้นการโมดิฟายรถยนต์เป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  2 3  ล้านคน / วัน ) ******** ผู้ที่ชอบการโมดิฟายรถยนต์ไม่ควรพลาด ********

 

29) รายการ รวมใจอาสา   ลดปัญหาจราจร โดย  คุณ  บุญมา   นาวาทอง (ช่างเล็ก)    วันจันทร์ วันศุกร์  เวลา  10.30 น.   11.00 น.  FM 99.5 MHz ( เน้นเทคนิคเชิงช่างเป็นหลัก ) ( มีผู้ฟังประมาณ  500,000 – 600,000 คน / วัน ) ***** รายการรถยนต์ที่มีคนฟังน้อยที่สุด  เพราะเวลาออกอากาศมีน้อยมากๆ *****


30) รายการ" 91 คลินิครถยนต์" โดย อาจารย์ เกรียงไกร เที่ยงพร้อม  วันจันทร์ , วันพุธ  , วันศุกร์  เวลา  22.30 น. - 23.00 น.  FM 91 MHz ( เทคนิคเชิงช่างล้วนๆ ) ( มีผู้ฟังประมาณ  500,000 600,000  คน / วัน ) ***** ขวัญใจคนขับแท๊กซี่ในเมืองหลวง *****

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ดินทราย วันที่ตอบ 2012-11-30 20:24:30 IP : 125.24.206.170


ความคิดเห็นที่ 10 (3299445)

อยากได้รถวอลโว่ 960 ตาเล็ก เครื่อง 24, กับเครื่อง 30 ตัวไหนน่าใช้และปีอะไร ถ้าจะใช้ควรเล่นปีไหน ซื้อมาแล้วช่วงล่างจะมีปัญหามากไม๊ แล้วถ้าติดแก๊ส lpg จะมีปัญหาอะไรไม๊ เพราะต้องการเอามาติดแก๊สไว้ใช้งานทุกวันครับ มีปัญหาอะไรรบกวนแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ใช้วอลโว่ 940 อยู่ อยากจะเปลี่ยนเป็น 960 เพราะชอบภายในและภายนอกดูคลาสสิคดีครับ รบกวนตอบด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น jane (jane_mime-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-28 22:30:14 IP : 183.89.234.33


ความคิดเห็นที่ 9 (3299444)

อยากได้รถวอลโว่ 960 ตาเล็ก เครื่อง 24, กับเครื่อง 30 ตัวไหนน่าใช้และปีอะไร ถ้าจะใช้ควรเล่นปีไหน ซื้อมาแล้วช่วงล่างจะมีปัญหามากไม๊ แล้วถ้าติดแก๊ส lpg จะมีปัญหาอะไรไม๊ เพราะต้องการเอามาติดแก๊สไว้ใช้งานทุกวันครับ มีปัญหาอะไรรบกวนแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ใช้วอลโว่ 940 อยู่ อยากจะเปลี่ยนเป็น 960 เพราะชอบภายในและภายนอกดูคลาสสิคดีครับ รบกวนตอบด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น jane (jane_mime-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-28 22:27:55 IP : 183.89.234.33


ความคิดเห็นที่ 8 (3299443)

อยากได้รถวอลโว่ 960 ตาเล็ก เครื่อง 24, กับเครื่อง 30 ตัวไหนน่าใช้และปีอะไร ถ้าจะใช้ควรเล่นปีไหน ซื้อมาแล้วช่วงล่างจะมีปัญหามากไม๊ แล้วถ้าติดแก๊ส lpg จะมีปัญหาอะไรไม๊ เพราะต้องการเอามาติดแก๊สไว้ใช้งานทุกวันครับ มีปัญหาอะไรรบกวนแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ใช้วอลโว่ 940 อยู่ อยากจะเปลี่ยนเป็น 960 เพราะชอบภายในและภายนอกดูคลาสสิคดีครับ รบกวนตอบด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น jane (jane_mime-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-28 22:27:36 IP : 183.89.234.33


ความคิดเห็นที่ 7 (3289206)

 

  เห็นด้วยกับอาจารย์ พัฒนเดช  ครับที่ว่าตัวเลขผู้ฟัง บางรายเกิน 5 ล้านคนต่อวัน เป็นไปได้อย่างไรครับ ตรรกกะในการคิดง่ายๆ คนกรุงเทพทังหมดมีเท่าไหร่ครับ (เพราะรายการเหล่านี้รับได้เฉพาะในเขต กทม.เท่านั้น) ผมว่าไม่เกิน 6-7 ล้านคน ให้อย่างมากฟั10% ก็คงไม่เกิน 5-6แสนคนต่อวันก็เก่งแล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิทย์ วงศ์สว่าง วันที่ตอบ 2011-03-26 09:32:16 IP : 182.53.76.105


ความคิดเห็นที่ 6 (3289026)

ก็รับทราบในเหตุผลกันตามนี้่ทุกกระทู้ละครับ,

    เจ้าของกระทู้ครับ  ผมขอรายละเอียดรายการ ทีวี มั่งสิครับ มีรายการอะไร, ช่องไหน, เวลาเท่าไหร่บ้างครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เปลี่ยนประเด็น วันที่ตอบ 2011-03-24 22:49:48 IP : 49.229.188.159


ความคิดเห็นที่ 5 (3288805)

ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันเวลาและคลื่นสถานีของรายการรถยนต์ เพราะผมฟังแทบจะทุกรายการที่รู้ว่ามีจัดทางสถานีใด ส่วนจำนวนคนฟังนั้นผมไม่ใส่ใจอยู่แล้วว่าจะมีมากหรือน้อย  ผมจะพิมพ์ออกกระดาษเก็บไว้ด้วย  ขอบคุณจริงๆครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาว CK วันที่ตอบ 2011-03-23 11:56:24 IP : 115.31.161.229


ความคิดเห็นที่ 4 (3288539)

เรียนทุกท่านทราบ  ผมไม่ขัดข้องในการที่จะเอารายการหรืองานจากที่อื่นมาโพสท์ที่นี่  และไม่เคยขัดเคืองใดๆทั้งสิ้น  แต่ที่ผมไม่สบายใจหรือไม่ต้องการเห็น  คือการเอามาแบบมีตัวเลขอย่างที่ปรากฎ  เพราะผมเองไม่เชื่อตัวเลขดังกล่าว  ไม่ใช่ว่ารายการผมมีผู้ฟังน้อยกว่า  แต่ตัวเลขดังกล่าวดูด้วยยวิจารณญาณจะพบว่า  เป็นไปไม่ได้สำหรับรายการของผม  ส่วนของรายการอื่นผมไม่ทราบไม่มีวามเห็น  ผมจึงไม่ต้องให้เวปนี้เป็นที่ล่อเป้า  ส่วนที่คุณหนุ่มบอกว่าดีจะได้เลือกฟังผมก็ไม่ขัดข้อง  แต่การเอาอะไรมาเผยแพร่ในที่สาธารณะ ผู้เผยแพร่ จึงควรไตร่ตรองก่อนเผยแพร่ด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ วันที่ตอบ 2011-03-21 12:17:18 IP : 125.25.10.237


ความคิดเห็นที่ 3 (3288532)

 เมื่อ สองเดือนก่อนก็มีเพื่อนนำมาลงแล้วครั้งหนึ่ง....ดีครับจะไดเลือกฟังได้หลายเวลา...

ส่วนยอดผู้ฟังก็ว่ากันไป...

ผู้แสดงความคิดเห็น หนุ่ม วันที่ตอบ 2011-03-21 11:24:05 IP : 203.151.15.245


ความคิดเห็นที่ 2 (3288497)

กราบขออภัยนะครับ  ผมอาจจะเข้าใจผิดก็เป็นได้  ผมว่ากระทู้นี้เป็นกระทู้ "ล่อเป้า"   รายการของคนอื่นเป็นอย่างไรผมไม่ทราบ  แต่ของผมอย่าไปบอกว่ามีคนฟังเป็นล้านคนเลยครับ   ผมอายตัวเองและลูกเมีย  เพราะถ้ามีคนฟังรายการของผมรายการละหนึ่งล้านคนจริง  ผมทำ SMS ไปแล้ว  เพราะหวังผลเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซนต์ ก็ได้รายการละหนึ่งหมื่นข้อความ  ผมมีสี่รายการต่อวัน  คุณว่าผมจะมีรายได้จาก SMNS วันละเท่าไหร่  และถ้ารายการผมมีคนฟังครั้งละหนึ่งล้านคนจริง  สปอนเซอร์ของผมต้องโดนผมเรียกเก็บเงินเพิ่มกว่านี้หลายเท่า  ของคนอื่นผมไม่ทราบนะครับ  แต่ของผมไม่ใช่แน่อย่าเอาผมไปรวมเลยครับ  ผมรายการเล็กๆทำสนุกๆมันๆ  ขาดทุนมั่งกำไรมั่ง  แต่ไม่เคยขายโฆษณาลดราคาแข่งกับใคร  ผมตั้งราคาเองขายเองทำเองในครอบครัว  ส่วนของท่านอื่นๆอาจจะเป็นตัวเลขตามที่เจ้าของกระทู้ตั้งก็ได้นะครับ  ผมขอชี้แจงเฉพาะส่วนของผมเท่านั้นครับ  อันที่จริงผมอ ยากลบกระทู้นี้  แต่เมื่อผมไม่เคยทำการลบกระทู้ใคร  ผมเลยต้องปล่อยคาไว้อย่างนี้ละ  มาโพสท์ที่นี่ใครไม่รู้จะคิดว่าผมชงเองสวาปามเอง  ซึ่งมันไม่ใช่สันดานอย่างผมแน่นอนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ วันที่ตอบ 2011-03-21 09:27:09 IP : 125.25.10.237


ความคิดเห็นที่ 1 (3288480)

"รายงานยานยนต์" รวิพล  

“เรื่องรถเรื่องเล็กกับรวิพล” รวิพล  

สงสัยว่ารู้เรื่องจริงเร้อ เคยขับรถทดสอบที่พีระเหมือนคนไม่เคยมีรถมาก่อน เจ้าของบริษัทคงเซ็ง มาเจอคนเคยขับเกวียน ฮือ แถมถามราคารถมือสองผิดไปทีหลายหมื่น

 

"คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง" จัดรายการรถแต่ไม่รู้ว่ารถที่ซื้อตกรุ่นแล้ว แถมไม่ได้ลดแถม ฮะฮะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขจกท วันที่ตอบ 2011-03-21 06:41:06 IP : 203.146.189.98ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.